اطلاعیه ها

اطلاعیه های مربوط به محیط کاربری

زیر دسته های تالار

 1. 127
  ارسال

52 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. اطلاعیه های مسدودیت از دسته های متوسط

  • 30 پاسخ
  • 3816 بازدید
 2. رقابت های اجباری دسته متوسط

  • 108 پاسخ
  • 11572 بازدید
 3. رقابت های قراردادی دسته های متوسط

  • 220 پاسخ
  • 10251 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 434 بازدید
 4. شهردار پاییز 1399

  • 1 پاسخ
  • 1320 بازدید
 5. کاندید شهردار پاییز 1399

  • 10 پاسخ
  • 644 بازدید
 6. خرید جزیره شخصی در بازی

  • 29 پاسخ
  • 4539 بازدید
 7. آموزش ضبط فیلم از بازی و کم حجم کردن آن

  • 38 پاسخ
  • 8471 بازدید
 8. فستیوال دسته متوسط

  • 2 پاسخ
  • 538 بازدید
 9. فیلم آموزش سیستم Boss

  • 20 پاسخ
  • 1627 بازدید
 10. شهردار تابستان سال ۱۳۹۹

  • 1 پاسخ
  • 4716 بازدید
 11. کاندید شهردار تابستان 1399

  • 7 پاسخ
  • 891 بازدید
 12. شهردار تابستان سال ۱۳۹۹

  • 1 پاسخ
  • 1998 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 936 بازدید
 13. شهردار سال 1399 (Mayor)

  • 0 پاسخ
  • 4477 بازدید
 14. کاندیدهای شهردار (Mayor)

  • 14 پاسخ
  • 1002 بازدید
 15. شهردار بهار سال 1399

  • 1 پاسخ
  • 2837 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 1636 بازدید
 16. دستور زبان در Fenglish

  • 2 پاسخ
  • 10225 بازدید
 17. چندین خواهش از طرف مدیریت

  • 0 پاسخ
  • 411 بازدید
 18. قطعی اینترنت کشور

  • 0 پاسخ
  • 456 بازدید
 19. تغییر شرایط ورود به دسته های متفاوت

  • 1 پاسخ
  • 712 بازدید
 20. مسابقات هفتگی آرساکیا گیم

  • 0 پاسخ
  • 465 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 232 بازدید
 21. نیاز به کارکنان فعال!

  • 0 پاسخ
  • 1059 بازدید