حمایت مالی

 • گام 1 راه اندازی
 • گام 2 صفحه پرداخت
 • وضعیت حمایت مالی

  301,000 تومان
  جمع حمایت های مالی تا الآن
  1,000,000 تومان
  مقدار مورد نظر هدف

  301,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.