حمایت مالی

بروزرسانی سریع تر لانچر، سرور و PYL

شروع هدف در 03/04/19

برای کمک کردن به توسعه سریع تر، ما به کمک شما نیاز داریم.

مجموعه ما برای 5 سال بدون پذیرفتن هرگونه تبلیغات یا مزاحمت در حال بازی کردن به بازیکنان خود سرویس میداده.

ما امروز به کمک شما نیاز داریم، بابت اینکه تا به امروز با ما همراه بودید قدردان و متشکریم.

 

پروژه های توسعه کنونی: Launcher v1.2.0, AG:RPG v3.5.0 (سرور) و PYL.

 • 106 حمایت مالی
 • 831 بازدید

 • 819,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.

 • وضعیت حمایت مالی

  819,000 تومان
  جمع حمایت های مالی تا الآن
  1,000,000 تومان
  مقدار مورد نظر هدف

  819,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.
 • اهداف حمایت مالی

  بروزرسانی سریع تر لانچر، سرور و PYL

  برای کمک کردن به توسعه سریع تر، ما به کمک شما نیاز داریم.

  مجموعه ما برای 5 سال بدون پذیرفتن هرگونه تبلیغات یا مزاحمت در حال بازی کردن به بازیکنان خود سرویس میداده.

  ما امروز به کمک شما نیاز داریم، بابت اینکه تا به امروز با ما همراه بودید قدردان و متشکریم.

   

  پروژه های توسعه کنونی: Launcher v1.2.0, AG:RPG v3.5.0 (سرور) و PYL.  819,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.
  حمایت مالی کنید