1. وارد تیم لیدر های RPG شوید

  به خانواده لیدر ها و استف سرور RPG وارد شوید.
   
  شرایط مورد نیاز برای ورود:
  سطح +25 اخلاقیات خوب، منظم بودن و پایبند بودن به قوانین کمتر از 2 بار Ban شدن (طی 6 ماه اخیر) کمتر از 3 بار Mute شدن (طی 3 ماه اخیر) کمتر از 3 بار AJail شدن (طی 3 ماه اخیر) آشنایی با جزئیات و کلیات بازی داشتن سلامت کامل از لحاظ روحی و روانی داشتن حداقل 15 سال سن داشتن حداقل 20 عدد پست در فروم (در صورتی که نداشته باشید دکمه ثبت نام غیر فعال می شود)  
  کمک کردن به ما دارای مزایای خوبی می باشد و قطعاً هوای شما را در جاهای مختلف خواهیم داشت.
   
  تیم کارکنان محیط کاربری جزء بازی نیست و زمانی که وارد این تیم می شوید از حالت بازی خارج می شوید. شما همچنین می پذیرید در صورت صلاحدید مدیریت بدون هیچ دلیلی از تیم اخراج شوید.
   
  در انتها به این نکته توجه داشته باشید که ما قدردان تمامی زحمات انجام شده توسط شما هستیم. ما هیچگاه قصد آن را نخواهیم داشت که فردی ارزشمند و با کارایی بالا را از خانواده خود خارج ساخته و آن را از دست بدهیم. منتهی انجام و احترام گذاشتن شما به سیاست‌ های اعلامی نیز بیانگر ارزشمندی و کارآیی شما می باشد.

  شما در هر حال و در هر زمان مجاز به انتقاد نسبت به سیاست‌ها و همچنین مدیران و سرپرستان هستید و ما نیز پاسخ دادن به انتقادات شما را وظیفه خود می دانیم.
   
  مزایا:
  دریافت پول در بازی، طلا، Level و گاهی پول نقد برای فعالیت شناخت تیم کارکنان ارسال پیشنهادات به صورت مستقیم شرکت کردن در جلسات هفتگی و بحث و گفتگو در مورد سرور  
  توضیحات تست:
  تست به دو قسمت تقسیم می شود و اتوماتیک می باشد، یعنی سرور از شما تست می گیرد.
  برای وارد شدن به تاپیک هر تست روی اسم آن کلیک کنید
  قسمت های تست: 
   
  General
  65 سوال با 5AV
  قوانین عمومی
  قوانین عمومی دسته ملایم
  قوانین عمومی دسته ویژه
  قوانین عمومی دسته متوسط
  CMD (دستور Help/)
  FEnglish
   
  Staff
  25 سوال با 3AV
  قوانین عمومی Staff
  قوانین Leader
   
  زمان پاسخ دهی به هر سوال: 45 ثانیه
  زمان پاسخ دهی به فینگلیش: 80  ثانیه
   
  نکات:
  * با دستور TakeTest/ تست خود را شروع کنید.
  * زمانی که قبول شوید اتوماتیک مقام Leader میگیرید و می توانید به انجمن Leader ها و Staff دسترسی داشته باشید. لطفاً قوانین عمومی Staff و قوانین Leader را از داخل آن انجمن ها بخوانید.
  * شما زمان کافی برای مطالعه دارید، اگر تسلط کامل بر روی سوالات ندارید لطفا TakeTest/ نزنید.
  * سوالات قاعده ی منظمی ندارند (اما تعداد سوالات هر بخش یکسان می باشد) و به صورت ترکیبی، پشت سر هم و خودکار پرسیده خواهند شد.
  * در صورت رد شدن تست مجدد 3 روز بعد گرفته خواهد شد.
  * در صورتی که وسط تست از بازی Crash/Timeout شوید نمی توانید دوباره تست بدید، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از دستور TakeTest/ خود را Sleep/ کنید.
   
  آموزش در ویکی: http://wiki.arsacia.ir/wiki/تست_ورود_به_تیم_کارکنان

  سمت: لیدر های RPG

  تعداد افراد مورد نیاز: 255

  فرم های فرستاده شده: 20

  ارسال:

 2. وارد تیم هلپر های RPG شوید

  به خانواده هلپر ها و استف سرور RPG وارد شوید.
   
  شرایط مورد نیاز برای ورود:
  سطح +25 اخلاقیات خوب، منظم بودن و پایبند بودن به قوانین کمتر از 2 بار Ban شدن (طی 6 ماه اخیر) کمتر از 3 بار Mute شدن (طی 3 ماه اخیر) کمتر از 3 بار AJail شدن (طی 3 ماه اخیر) آشنایی با جزئیات و کلیات بازی داشتن سلامت کامل از لحاظ روحی و روانی داشتن حداقل 15 سال سن داشتن حداقل 20 عدد پست در فروم (در صورتی که نداشته باشید دکمه ثبت نام غیر فعال می شود)  
  کمک کردن به ما دارای مزایای خوبی می باشد و قطعاً هوای شما را در جاهای مختلف خواهیم داشت.
   
  تیم کارکنان محیط کاربری جزء بازی نیست و زمانی که وارد این تیم می شوید از حالت بازی خارج می شوید. شما همچنین می پذیرید در صورت صلاحدید مدیریت بدون هیچ دلیلی از تیم اخراج شوید.
   
  در انتها به این نکته توجه داشته باشید که ما قدردان تمامی زحمات انجام شده توسط شما هستیم. ما هیچگاه قصد آن را نخواهیم داشت که فردی ارزشمند و با کارایی بالا را از خانواده خود خارج ساخته و آن را از دست بدهیم. منتهی انجام و احترام گذاشتن شما به سیاست‌ های اعلامی نیز بیانگر ارزشمندی و کارآیی شما می باشد.

  شما در هر حال و در هر زمان مجاز به انتقاد نسبت به سیاست‌ها و همچنین مدیران و سرپرستان هستید و ما نیز پاسخ دادن به انتقادات شما را وظیفه خود می دانیم.
   
  مزایا:
  دریافت پول در بازی، طلا، Level و گاهی پول نقد برای فعالیت شناخت تیم کارکنان ارسال پیشنهادات به صورت مستقیم شرکت کردن در جلسات هفتگی و بحث و گفتگو در مورد سرور  
  توضیحات تست:
  تست به دو قسمت تقسیم می شود و اتوماتیک می باشد، یعنی سرور از شما تست می گیرد.
  برای وارد شدن به تاپیک هر تست روی اسم آن کلیک کنید
  قسمت های تست: 
   
  General
  65 سوال با 5AV
  قوانین عمومی
  قوانین عمومی دسته ملایم
  قوانین عمومی دسته ویژه
  قوانین عمومی دسته متوسط
  CMD (دستور Help/)
  FEnglish
   
  Staff
  25 سوال با 3AV
  قوانین عمومی Staff
  قوانین Helper
   
  زمان پاسخ دهی به هر سوال: 45 ثانیه
  زمان پاسخ دهی به فینگلیش: 80  ثانیه
   
  نکات:
  * با دستور TakeTest/ تست خود را شروع کنید.
  * زمانی که قبول شوید اتوماتیک مقام Helper میگیرید و می توانید به انجمن Helper ها و Staff دسترسی داشته باشید. لطفاً قوانین عمومی Staff و قوانین Helper را از داخل آن انجمن ها بخوانید.
  * شما زمان کافی برای مطالعه دارید، اگر تسلط کامل بر روی سوالات ندارید لطفا TakeTest/ نزنید.
  * سوالات قاعده ی منظمی ندارند (اما تعداد سوالات هر بخش یکسان می باشد) و به صورت ترکیبی، پشت سر هم و خودکار پرسیده خواهند شد.
  * در صورت رد شدن تست مجدد 3 روز بعد گرفته خواهد شد.
  * در صورتی که وسط تست از بازی Crash/Timeout شوید نمی توانید دوباره تست بدید، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از دستور TakeTest/ خود را Sleep/ کنید.
   
  آموزش در ویکی: http://wiki.arsacia.ir/wiki/تست_ورود_به_تیم_کارکنان

  سمت: هلپر های RPG

  تعداد افراد مورد نیاز: 255

  فرم های فرستاده شده: 9

  ارسال: