ArSaCiA

قوانین عمومی دسته ویژه

2 ارسال در این موضوع قرار دارد

اضافه شدن قوانین زیر:

 

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

- اسپم کردن در چت های اقلیت مجاز نمی باشد. (بار اول AV و در صورت تکرار FW)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

TogCollab/ - فعال/غیر فعال کردن وضعیت همکاری دیگر اقلیت های دسته ویژه در مجرمینی که متعلق به اقلیت شماست

MG/ - به بازیکن اخطار می دهد که در مکان های کسب و کار و مهم تجمع نکند

HCU/ و HUCU/ - دست بند زدن و باز کردن دست بند به/از بازیکن

CollabStatus/ - اعلام وضعیت همکاری دیگر اقلیت های دسته ویژه در مجرمینی که متعلق به اقلیت شماست

BadEMCall/ - مجرم کردن یک بازیکن به دلیل استفاده غیر قانونی از Call 110

Accept Lawyer/ - فروش Approval (وکالت) به یک وکیل

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • C-17 درخواست تعیین بانک جهت گشت (فقط National Guard)
در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • روشن/خاموش کردن وضعیت همکاری دیگر اقلیت های دسته ویژه (TogCollab/)

شما به عنوان بالاترین مقام فعال در بازی زمانی که اعضای اقلیتتان نمی توانند به تمامی مجرمین متعلق به اقلیتتان رسیدگی کنند و تعداد مجرمین بیشتر از تعداد مأمورین فعال در اقلیتتان می‌باشد باید با دستور TogCollab/ وضعیت همکاری را روشن کنید. (مجازات: بار اول: اخطار لفظی، بار دوم: FW و بار سوم: اخراج از اقلیت با 80FP)

شما به عنوان بالاترین مقام فعال در بازی زمانی که وضعیت همکاری اقلیتتان روشن است در صورتی که تعداد مأمورین در اقلیتتان به اندازه کافی به نسبت با تعداد مجرمین فعال در بازی می باشد و قدرت رسیدگی به مجرمین را دارید باید با دستور TogCollab/ وضعیت همکاری را خاموش کنید. (مجازات: بار اول: اخطار لفظی، بار دوم: FW و بار سوم: اخراج از اقلیت با 80FP)

قبل از خاموش کردن وضعیت همکاری باید مطمئن شوید که اعضای اقلیت های دیگر در حال رسیدگی به مجرمین اقلیتتان نیستند (در چت D/ سؤال بپرسید) و پس از مطمئن شدن از اینکه به رسیدگی خود پایان دادند می توانید وضعیت همکاری را خاموش کنید. (مجازات: بار اول: اخطار لفظی، بار دوم: FW و بار سوم: اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • دستبند زدن به بازیکن (HCU/)

شما فقط زمانی می توانید به یک نفر با دستور Hcu/ دستبند بزنید که او در زندان است و می خواهد از سلول خارج شود یا مجرم حق تسلیم ندارد و باید کشته شود و با دستور handsup/ تسلیم شما می شود ابتدا به او دستبند بزنید و بعد او را بکشید. (مجازات: FW)

شما فقط زمانی می توانید دستبند را از شخصی باز کنید که در زندان است و به سلول خود برگشته است. (مجازات: FW)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • تماس اضطراری غیر قانونی (BadEMCall/) و تماس های 110 دریافتی

شما موظف به رسیدگی به تماس ها و گزارشات Call 110 دریافتی می باشید. (مجازات: FW)

در صورتی که شخص Call 110 بی مورد داد می توانید با دستور BadEMCall/ به او درجه تعقیب بدهید. (باید حتماً مدارک داشته باشید) (مجازات: FW)

مثال استفاده درست از Call 110:

- گزارش دادن متخلفین.

- DM/DB های پی دی پی علیه بازیکن.

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

شما تنها زمانی می توانید از Hydra و Hunter استفاده کنید که مجرم (یا شخصی که به او MFrisk/ یا MT/ دادید) در حال استفاده از وسایل نقلیه هوایی (مانند هواپیما و هلیکوپتر) باشد. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

شما حق نزدیک شدن به سطح زمین یا فرود آمدن و خود را به مردم نشان دادن با Hydra یا Hunter در شهر Los Santos را ندارید. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

شما تنها زمانی می توانید از قایق های Predator استفاده کنید که مجرم در حال استفاده از قایق باشد. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

شما حق استفاده شخصی از وسایل نقلیه دسته ویژه را ندارید. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

زمانی که یک نفر را Suspend می کنید حتماً باید با کد C-11 در چت R/ اعلام کنید. (مجازات: Faction Warn)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • Spike Strips (میخ های پنچر کننده)

برخی از وسایل نقلیه پلیس مجهز به یک عدد Spike هستند که شما با فشردن دکمه Numpad2 (به صورت پیش‌فرض) می‌توانید این میخ ها را در قسمت پشتی وسیله نقلیه خود قرار دهید، شما تنها زمانی می توانید از Spike استفاده کنید که به دنبال مجرمی هستید و باید جلوی مسیر این مجرم Spike قرار دهید. (مجازات: FW)

شما حق قرار دادن Spike در مکان های شلوغ و پُر گُذر را ندارید. (مجازات: FW)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

شما باید از تمامی M[x]/ هایی که استفاده می کنید مدرک کافی داشته باشید. (مجازات: بار اول اخطار لفظی و در صورت تکرار FW)

در صورتی که برای شخصی از دستورات M[x]/ استفاده کردید و در بار اول یا دوم اخطار دادن Wanted برای شما نمایان شد، حتما باید بقیه ی M[x]/ ها را به تعداد 3 بار برای او ارسال کنید تا تمامی اخطار های لازم برای بازیکن فرستاده شده باشد. (مجازات: بار اول اخطار لفظی و در صورت تکرار FW)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

زمانی که On-Duty هستید (Duty/) باید حتماً شغل شما Detective باشد. (مجازات: اخطار لفظی برای بار اول و در صورت تکرار Faction Warn)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

حداکثر تعداد درخواست مرخصی سه بار در ماه می باشد.

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

شما فقط مجاز به تیر اندازی به مجرمینی که حق تسلیم ندارند هستید و نباید به هیچ کس دیگر تیر اندازی کنید یا آسیبی برسانید. (البته اگر به صورت تصادفی یک یا دو تیر به بازیکن اصابت کند موردی ندارد) (مجازات: Faction Warn)

شما حق ندارید وسیله نقلیه بازیکن دیگری را بدزدید. (مجازات: Faction Warn)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

زورگویی یا درخواست های نابجا توسط رنک بالاتر از رنک های پایین تر خود ممنوع می باشد و حرف هایی که رنک های بالاتر می زنند باید بر طبق قوانین انجمن باشد و رنک های بالاتر حق ایجاد قوانین یا تغییر قوانین را ندارند (مجازات: اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

زمانی که می خواهید مجرمی را که حق تسلیم دارد دستگیر کنید باید به او سه بار MS/ بدهید و اگر تا 10 ثانیه پس از دریافت 3 اخطار همچنان تسلیم شما نشد و سوار ماشین شما نشد و با شما نیامد باید به او درجه تعقیب Running بدهید (حتماً قبل از اینکه وانتد Running بدهید مدارک کافی جمع آوری کنید) (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

 

 

حذف قوانین زیر:

 

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

در صورتی که عضوی تا 72 ساعت پس از استعفای خود در بازی حاضر نشده و به لیدر مراجعه نکند با 80FP از اقلیت خارج می شود

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

در صورتی که مضنونی دارای اسلحه بود و تسلیم شد و اسلحه داشت باید اسلحه های او را بگیرید.

شما حق گرفتن اسلحه کسی که در حال استفاده از آن است یا تحت تعقیب است را ندارید (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

اگر کسی به شما حمله کرد، ابتدا مدارک و شواهد مورد نظر را جمع آوری کرده و سپس اقدام به دفاع از خود کنید.

 

 

اصلاح قوانین زیر:

 

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

. وسایل نقلیه

رنک 1:

523.png596.png598.png470.png468.png430.png476.png

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

به سایر بازیکنان باید 3 اخطار (MG/) جهت خروج از مکان‌های دولتی داده شود، در غیر این صورت به دلیل بی توجهی به پلیس مشمول مجازات می شوند (مجازات: Faction Warn)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • چت دپارتمان‌ها:

چت عمومی دپارتمان‌ها [D/] فقط جهت موارد مهم و ضروری مورد استفاده قرار می گیرد.

شما مجاز به انجام موارد زیر نیستید (مجازات: اخطار لفظی برای بار اول و در صورت تکرار Faction Warn)
- صحبت کردن و یا بحث با افراد دیگر زمانی که رنک بالاتر در حال صحبت با تمامی اعضا می باشد.
- استفاده از شکلک‌ها
- شوخی‌ها و حرف‌های نامربوط


- مشاجره لفظی در این چت ممنوع می باشد. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • شوکر زدن (Tazer):

از شوکر زمانی می توانید استفاده کنید که تعداد همکاران شما از مجرمین کمتر باشد و شما در وضعیتی باشید که از مجرمین ضعیف تر هستید. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

استفاده از شوکر بر روی افرادی که به بانک دستبرد زده اند یا افرادی که از زندان فرار کرده اند یا افرادی که در حال تعقیبشان هستید ولی هنوز درجه تعقیب ندارند (مانند افرادی که MFrisk/ یا MT/ داده شده اند) ممنوع می‌باشد. (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

استفاده از شوکر بر روی افرادی که به شهروندان عادی که پلیس نیستند در حال آسیب رساندن و تیر زدن هستند ممانعتی ندارد.

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • شکستن قفل درها (Ram):

شما تنها زمانی حق ورود به یک مکان در بسته با دستور Ram/ را دارید که در آن مکان شخصی درجه تعقیب داشته باشد یا به او از قبل از ورود به آن مکان MFrisk/ یا MT/ داده اید و می خواهید او را بگردید یا او را جریمه کنید. (مجازات: بار اول: اخطار لفظی، بار دوم: FW و بار سوم: اخراج از اقلیت با 80FP)

 

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

اماکنی که شما میتوانید افراد مضنون را دستگیر کنید و به زندان بفرستید:

 

- نزدیک در زندان:

RLCMYq.png

 

- گاراژ طبقه بالای LVPD رو به روی آسانسور:

MO8TfY.jpg

 

- رو به روی Police Armoury داخل گاراژ LSPD:

15DDPF.png

 

- داخل گاراژ SFPD رو به روی در نشان داده شده در عکس:

owueXO.jpg

 

- مکان Spawn شدن اعضای National Guard داخل Area 69:

aP4l2x.jpg

 

 

- داخل زندان:

pZILnH.jpg

 

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

 Approval (مجوز آزادی):

قیمت فروش مجوز آزادی (Approval) باید بین حد تعیین شده در دستور Accept Lawyer/ باشد و شما حق ندارید مبلغ اضافه علاوه بر Accept Lawyer/ دریافت کنید (مجازات: Faction Warn برای بار اول و در صورت تکرار اخراج از اقلیت با 80FP)

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

اعضای دسته ویژه موظف به اجرای تمرینات روزانه هستند.

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:

حتما برای Wanted های Ramming on cop car، Ignoring cop، Bad Emergency Call و Running مدرک بگیرید و در صورت شکایت ارائه بدهید.

در در ۱۳۹۵/۸/۱۶ در 18:21، Ali گفته است:
  • اخطارها:

فقط اخطارهایی که به بازیکن مشخصی ارسال شده و توسط فرد دیده شوند معتبر هستند.

شما باید از تمامی M[x]/ هایی که استفاده می کنید مدرک کافی داشته باشید. (مجازات: بار اول اخطار لفظی و در صورت تکرار FW)

در صورتی که برای شخصی از دستورات M[x]/ استفاده کردید و در بار اول یا دوم اخطار دادن Wanted برای شما نمایان شد، حتما باید بقیه ی M[x]/ ها را به تعداد 3 بار برای او ارسال کنید تا تمامی اخطار های لازم برای بازیکن فرستاده شده باشد. (مجازات: بار اول اخطار لفظی و در صورت تکرار FW)

تمامی اخطار ها باید حداقل 3 بار به بازیکن داده شده باشد. (مجازات: بار اول اخطار لفظی و در صورت تکرار FW)

- پراکنده کردن ازدحام جمعیت (MG/): در صورتی که بیشتر از 50 بازیکن در یک محل کاری و مهم (فیلد PedSlotUsed در نوشته های F5) ازدحام کرده‌اند و در آن محل کاری ندارند و باعث ایجاد مزاحمت برای دیگر بازیکنان می شوند باید با دستور MG/ آنها را پراکنده کنید، همچنین این دستور برای اخطار دادن به افراد برای اینکه از مکان های دولتی خارج شوند هم باید استفاده شود. (مجازات: FW)

- دادن ایست به بازیکن (MT/): در صورتی که بازیکن باید به هر دلیلی بایستد (به جز ایست بازرسی که باید از MFrisk/ استفاده شود) مانند زمانی که سرعت غیر مجاز رفته است باید با دستور MT/ او را متوقف کنید. (در صورت استفاده متفرقه باید دلیل قانع کننده داشته باشید) (مجازات: FW)

- اخطار همکاری با مجرمین دیگر (MP/): در صورتی که یک بازیکن با یک مجرم در حال همکاری است (سوار ماشین او می باشد) باید با دستور MP/ همکاری او را متوقف کنید یا در غیر این صورت به او درجه تعقیب بدهید. (مجازات: FW)

- اخطار تسلیم شدن مجرمی که حق تسلیم شدن دارد (MS/): نحوه استفاده این دستور در قوانین قسمت "دستگیری" مشخص شده است.

- اخطار جابجایی وسیله نقلیه که در جای بدی پارک شده اند: بازیکنان حق ندارند وسایل نقلیه خود را وسط خیابان قرار دهند و در وسط خیابان توقف داشته باشند یا به هر نحوی سد معبر کنند (مثال: جلوی HQ و در ها راه ماشین های اقلیت را ببندند و ...) و شما باید به این افراد با دستور MV/ اخطار دهید تا وسیله نقلیه‌ای که سوار آن هستند یا آخرین وسیله نقلیه که سوارش بودند و از آن بعد از پارک کردن آن در جای نادرست پیاده شدند را جابجا کنند. (مجازات: FW)

- اخطار به بازیکنان زمانی که برای شما هنگام انجام وظیفه مزاحمت ایجاد می کنند (MZ/): زمانی که در حال انجام وظیفه هستید و بازیکنان به هر نحو در روند کاری شما باعث ایجاد مزاحمت می شوند می توانید با دستور MZ/ به آنها اخطار دهید و این دستور نباید برای مورد دیگری استفاده شود. (مجازات: FW)

- اخطار های متفرقه (M/): شما حق استفاده بی دلیل از این دستور را ندارید و برای استفاده از این دستور باید دلیل قانع کننده و مربوط به وظیفه پلیسی‌تان داشته باشید. (مجازات: FW)

نکته: قوانین مربوطه بر روی افراد AFK قابل اجرا نیست.

 

  • مرسی 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.