Ali

درخواست عضویت

2697 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  %5BM%5DiraCle.png
• سن واقعی:  20 
• اسم واقعی:  امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خادم مردم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  17:00 تا 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  MyTh.png
• سن واقعی: 43
• اسم واقعی: غلام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و ...
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آمدن به این اقلیت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Babaktc

درود با درخواست شما موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

توجه: به علت کمبود ظرفیت برای عضویت متقاضیان محترم، شما عزیزان با توجه به مهارت ها و تجربیات در اولویت قرار میگیرید و با شما تماس گرفته می شود.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:mohamad1333.png
• سن واقعی:20
• اسم واقعی: محمد حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بسیار تابع قوانین هستم و بسیار صمیمی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  7 الی 8 ساعت
در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ساعت مشخصی ندارم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بدلیل نداشتن علاقه ب فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  داشتن علاقه زیاد ب این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بدلیل علاقه من نسبت ب این فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ چهار بار

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Joker_LSD.png
• سن واقعی:20
• اسم واقعی: محمد حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من بسیار تابع قوانین هستم و بسیار صمیمی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  7 الی 8 ساعت
در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ساعت مشخصی ندارم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بدلیل نداشتن علاقه ب فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  داشتن علاقه زیاد ب این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بدلیل علاقه من نسبت ب این فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ چهار بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

•  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل :%5Bi%5D.png

• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ممد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حوصله و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  2 تا 6 ساعت .
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم .
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مپ و خوب بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

•  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل :%5Bi%5D.png

• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ممد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حوصله و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  2 تا 6 ساعت .
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عضو فکشن نبودم .
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مپ و خوب بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@LSD
درود، متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما تنبیه اقلیت دارید.
@MmDKurDe
درود، 
متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما در اقلیت دیگری حضور دارید.
@amirSorena
@mohamad1333

درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

توجه: به علت کمبود ظرفیت برای عضویت متقاضیان محترم، شما عزیزان با توجه به مهارت ها و تجربیات در اولویت قرار میگیرید و با شما تماس گرفته میشود.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ShyroX.png
سن واقعی:17
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سختکوش و مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵-۶ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 -24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن و رفقا اینجان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳-۴

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:
 Opie.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی به موقع شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ صبح تا شب، شب تا صبح
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13:00 - 05:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ : دلم تنگ شده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .WaNDEreR..png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام خوشرو خئش برخود
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه حس خوب
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10بار

ویرایش شده در توسط Wanderer

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@WalterWhite
درود، متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما محروم هستید.
@Wanderer
@ShyroX

درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

توجه: به علت کمبود ظرفیت برای عضویت متقاضیان محترم، شما عزیزان با توجه به مهارت ها و تجربیات در اولویت قرار میگیرید و با شما تماس گرفته میشود.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری " از طریق کنترل پنل : GodSouth.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  13:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استفا دادم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با لیدرش حال میکنم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Maybe.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ایمان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یه مدت نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2

  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

%5B_%5B_%5BSaLVaDoR%5D_%5D_%5D.png
• سن واقعی: 16


• اسم واقعی: ماهان


• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من کارام درسته اینو میدونم

خوش اخلاق_خوش رفتار _هرچی دیگه _مثل من پیدا نیست ایو همه میدونن


• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00تا13:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم :|


• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام به سرور خدمت کنم


• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده تاکسی بودن در سرور حال میده!


• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@GodSouth
درود، متاسفانه شما شرایط ورود به تاکسی را ندارید.
دلیل: شما در اقلیت دیگری حضور دارید.
@Ker98
@AmooBIG

درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

توجه: به علت کمبود ظرفیت برای عضویت متقاضیان محترم، شما عزیزان با توجه به مهارت ها و تجربیات در اولویت قرار میگیرید و با شما تماس گرفته میشود.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

EA_LOST.pngعکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل

سن واقعی 17

اسم واقعی احسان

در 30 کلمه خود را توصیف کنید: راستش با کسی کار ندارم و خونسردم

روزانه چقدر بازی میکنید؟: حداقل 4 ساعت

در چه ساعت هایی بازی میکنید؟: معمولا از ساعت 12 ظهر به بعد

چرا فکشن قبلی را ترک کردید؟: فکشن قبلی نداشتم

برای چه میخواهید به این فکشن بیایید؟: به شغل تاکسی علاقه دارم میتونم با پلیرای دیگه هم گپ و گفتی داشته باشم

چرا فکر میکنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ : چون مردم دارم و از دست کسی زود و الکی عصبی نمیشم و به دیگران احترام میزارم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Kurd_Boy.png
• سن واقعی:

21

• اسم واقعی: 

زانکو
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 

بله کاملا پایبند به قوانین و احترام گیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 

5 - 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 

12:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 

واسه این که بای دادم. بعد از 3 سال برگشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 

چون یکی از بهترین شغل هاست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

چون قبلا اینجا بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@LOST
@KurdBoy
درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم.
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

پ.ن: در فرصت مناسب ارتباط با شما برای تست، برقرار خواهد شد.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Aliwolf_Mc1.png

سن واقتی : 14

اسم واقعی : علی

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحالم

 روزانه چقدر بازی می کنید؟ من از ئقتی بیدار میشم بازی میکنم فکر کنم مثلا از 1 صبح تا 2شب [02:00]-13:00]

 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: پست گذاشتم این لیدرش منو جا انداخته بود پیگیر نشدم 

 برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 1- اینکه درآمد داره 2-از ماشین تاکسی خوشم میاد 3- شهر های بازی رو خیلی خوب بلدم

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خیلی دوست دارم تاکسی باشم 

 روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالا ی 5 بار چک میکنم 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AmireReza.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):نمیدونم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AliwolfMD
@AmirT
درود با درخواست شما عزیزان موافقت به عمل امد، آماده ازمون باشید.
عناوین تست:
8 سؤال از قوانین عمومی.
7 سؤال از قوانین عمومی دسته ملایم.
5 سؤال از قوانین مربوط به اقلیت.

پ.ن: در فرصت مناسب ارتباط با شما برای تست، برقرار خواهد شد.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری