HajAta

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  181
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

37 عالی

درباره HajAta

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 11/19/1980

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  HajATA

آخرین بازدید کنندگان نمایه

908 بازدید کننده نمایه
 1. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شخصی با ادب علاقه به کاپ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و سابقم تو کاپ خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون FBI دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعته بازه
 2. HajAta

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 3. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات زندگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دردسرش کمه و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دردسرش کمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعت بازه
 4. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات زندگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دردسرش کمه و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دردسرش کمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعت بازه
 5. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات زندگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دردسرش کمه و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دردسرش کمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعت بازه
 6. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات زندگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دردسرش کمه و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دردسرش کمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعت بازه
 7. HajAta

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: عطا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با ادب و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 - 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات زندگی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دردسرش کمه و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دردسرش کمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24ساعت بازه
 8. HajAta

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 9. HajAta

  حرسم میگیره
 10. HajAta

  موافقم
 11. HajAta

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/09/14 تا 2020/09/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ تمرینات نمیتونم بیام و متیینگ هم شاید نتونم بیام چون درس و امتحان دارم .
 12. HajAta

 13. HajAta

  منظورم عجب چیزیه
 14. HajAta

 15. HajAta

  جالبه