NighTStaR

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  378
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

5 عادی

4 دنبال کننده

درباره NighTStaR

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 02/20/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای سرور. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): احساس میکنم از اینجا شروع کنم بهتره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای سرور. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): احساس میکنم از اینجا شروع کنم بهتره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بای سرور. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): احساس میکنم از اینجا شروع کنم بهتره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب - باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم از سرور بای دادم الان بک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام بیا بیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 5. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - خوب - دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشکلاتی از لیدری امدم بیرون. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به قوانین این اقلیت مثلت هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره و من میدونم تو این فکشن میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد.
 6. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - خوب - دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشکلاتی از لیدری امدم بیرون. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به قوانین این اقلیت مثلت هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره و من میدونم تو این فکشن میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد.
 7. NighTStaR

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - خوب - دوست داشتنی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشکلاتی از لیدری امدم بیرون. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به قوانین این اقلیت مثلت هستم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره و من میدونم تو این فکشن میتونم پیشرفت کنم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خیلی زیاد.
 8. NighTStaR

  @amirHJ با سلام، درخواست استفاء شما قبول شد.
 9. NighTStaR

  @matin12345 با سلام، درخواست عضویت شما قبول شد. آماده تست باشید.
 10. NighTStaR

  @mohamadbastami و @ATABOOM درخواست استعفاء شما قبول شد.
 11. NighTStaR

  @Shahin با سلام, درخواست عضویت شما قبول شد. آماده تست باشید. @Hrrezeinal با سلام, درخواست عضویت شما قبول شد. آماده تست باشید.
 12. NighTStaR

  با سلام به تمامی اعضای محترم اقلیت Taxi Driver جلسه هفتگی این هفته در روز جمعه مورخ 2019/06/28 در ساعت 15:00:00 درمحل (HQ) برگزار میشود. حضور نداشتن در جلسه موجب دریافت اخطار اقلیت و عدم دریافت حقوق میباشد. لیدر: Mohammad
 13. NighTStaR

  @FaRSAD با سلام, درخواست عضویت شما قبول شد. آماده تست باشید.
 14. NighTStaR

  @Shahin با سلام, درخواست عضویت شما قبول شد. آماده تست باشید.
 15. NighTStaR

  با سلام به تمامی اعضای محترم اقلیت Taxi Driver جلسه هفتگی این هفته در روز جمعه مورخ 2019/06/21 در ساعت 15:00:00 درمحل (HQ) برگزار میشود. حضور نداشتن در جلسه موجب دریافت اخطار اقلیت و عدم دریافت حقوق میباشد. لیدر: Mohammad