ArSaCiA

درخواست عضویت

6915 ارسال در این موضوع قرار دارد

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAli_GI.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و فعال و صبور 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و دست فرمونم خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

 • دوست دارم که 4
 • هاها 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلsina21.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: سینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00_4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:قبلا فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیار به قواینش مسلطم و این کارو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به قوانینش تسلط دارم و اینکه کار قشنگیه ودوستش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  حداقل 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:dragonl.png
• سن واقعی:14
• اسم واقعی:کسری
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4 الی 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00_4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه زیاد به تاکسی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل دوست داشتن فکشن تاکسی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شغل شریفیه و من کاملا بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلMnl.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قانونم و سرم تو کاره خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:من قبلن در هیچ فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[MNL] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده آزمون(Test) باشید.

[dragon] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده آزمون(Test) باشید.
 
 • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل%5BA%5Dfter%5BM%5Dath.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: Ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
روزی حداقل 3 یا 4 بار

 

 • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[MNL] درخواست شما برای عضویت رد شد، به این دلیل که شما دیروز در آزمون تاکسی موفق نشدید و باید تا 3 روز صبر کنید.

[After Math] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده ی آزمون(Test) باشید.

 • دوست دارم که 1
 • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلHaSaN12.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: حسن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام حسن هستم 15ساله از قزوین مسلط و کاملا کار بلد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 7 8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1تا9
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل مشکلاتی که داشتم الان حل شده
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر موفق دارد و من عاشق این شغل هستم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مدیریت موفقی دارد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  GodZilla.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: عادل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من یه ادم معمولی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18.20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این اولین فکشنمه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوس دارمش
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من با ادبم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:     miladp.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  روزی حداقل 3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Hasan12] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده ی آزمون(Test) باشید.

[godzilla] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده ی آزمون(Test) باشید.

[miladp] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، آماده ی آزمون(Test) باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Sun_Girl..png

• سن واقعی: 27
• اسم واقعی:صبا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:هیچی دیگه همینیم ک هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5-6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:30-21
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشغله زندگی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):تاکسی واسم راحت تر از بقیع جاهاست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

shayani.png

• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: shayan
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دیگران بسیار صمیمی هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5یا 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3-5
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در هیچ فکشنی قبلا عضو نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه شدید به تاکسی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتوانم درامد زیادی داشته باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:     miladp.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  روزی حداقل 3 یا 4 بار

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Miladp] درخواست شما برای عضویت رد شد، به این دلیل که شما امروز در آزمون تاکسی موفق نشدید و باید تا 3 روز صبر کنید.

ویرایش شده در توسط Mohammad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

shayan10051380.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: شایان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دیگران بسیار صمیمی هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:من قبلن در هیچ فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم دارد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم دارد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2 یا 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلdanial.r.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادمی شوخ هستم و بعضی وقتا جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00تا 5:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون پول خوبی داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در قوانینا دیدم اسونه و پول خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

benyamin_ab.png

سن واقعی: 14
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دیونه ی AGSA
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر 3 ساعت ولی بعضی وقتا تا 6 ساعتم بازی می کنم
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر 1 تا 5 یا 2 تا 6 هستش
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمی تونستم دیگه توش باشم حوصلم سر رفت ازش فکشن قبلیم مدیک بود تا رنک 2 رفتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): هم میگن خیلی خوبه همم همه الان تاکسی می خان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همش تو سرور بی کارم می خام یکم کار کنم پول لازمم هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 تا 5 بار

 • مرسی 1
 • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[shayan10051380] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

[Miladp] درخواست شما برای عضویت رد شد، به این دلیل که شما روز قبل در آزمون تاکسی موفق نشدید و باید تا 2 روز دیگر صبر کنید.

[danial.r] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

[benyamin_ab] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

 • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TonySoprano] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

 • دوست دارم که 1
 • هاها 1
 • ناراحت 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل%28alisa_1379%29.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: Ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق سمپ و بازی های آنلاین و از نظر خودم گیمر خوبی هستم و در کل بچه خوب و با معرفتیم. 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نبودم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و اعضای خوبی داره و کلا این کار  رو دوست دارم. 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر بسیار خوب و با تجربه ای داره.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.

 • دوست دارم که 2
 • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری