dragonl

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره dragonl

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 06/15/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

407 بازدید کننده نمایه
 1. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام و مهربان و حرف گوش کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):ز ساعت 18:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام برگردم دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون به ارزو هام میرسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 2. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام و مهربان و حرف گوش کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):20:00 -17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود و کار جذابی نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):به ارزو هایم برسم و به ملت خدمت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون ان را کامل بلدم و موفق میشم داخلش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 بار
 3. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام و وظیفه شناس و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته شده بودم و کاری انجام نمی دادیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون باعث پیشرفت من میشه و میتونم موفق بشم در این اقلیت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون قوانین ان را کامل بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 4. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اروم و مهربان و حرف گوش کن و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):19:00_15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم تغییر دسته بدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون خیلی این فکشن رو دوست دارم و میتونم به ارزو هام برسم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون بلدم و باعث پیشرفتم میشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار
 5. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اروم و مهربان و حرف گوش کن و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):19:00_15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم تغییر دسته بدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون خیلی این فکشن رو دوست دارم و میتونم به ارزو هام برسم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون بلدم و باعث پیشرفتم میشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار
 6. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ارام و وظیفه شناس و حرف گوش کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):18:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وانتد نداشتیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخواستم تغییر دسته بدم و لیدرش هم بسیار عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باعث پیشرفتم میشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 7. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اروم و وظیفه شناس و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وانتد نداشتیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کاملا بلدم و دوستام اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون کاملا بلدم و فکشن رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 8. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی:کسری • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اروم و حرف گوش کن و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):19:00_15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وانتد نداشتیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم و کامل بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون کاملا بلدم و عدالت رو برقرار کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 9. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: کسری • اسم واقعی:15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:حرف گوش کن و اروم و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00_15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وانتد نداشتیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به گارد ملی علاقه زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کاملا بلدم این اقلیت رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 10. dragonl

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15• اسم واقعی: کسری• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حرف گوش کن و صبور و مهربان• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن از فکشن• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون واقعا بلدم و از فدرال خوشم میاد• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من همرو بلدم و علاقه شدیدی به این اقلیت دارم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3