KingAp1383

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره KingAp1383

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. KingAp1383

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ظهر تا شب پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق بالا و وار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق تیر اندازیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 2 بار
 2. KingAp1383

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرتلاش و عاشق مکانیکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ظهر تا شب پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 2 بار
 3. KingAp1383

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟: بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ :چون حقوقش کمه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر جدید یعنی leopard خیلی خوبه ولی لیدر قبلی منو رنک آپ نکرد و من خیلی ازش ناراحتم و اینکه درخواست تاکسی خیلی ککم شده و حقوق هم کمه
 4. KingAp1383

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل: سن واقعی:16 اسم واقعی:محمد در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مودب و سخت کوش روزانه چه قدر بازی میکنید؟:5 ساعت در چه ساعت هایی بازی میکنید؟:از ظهر تا شب چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟:نداشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟:چون بهش علاقه دارم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شما است؟:چون سرعت تایپم بالاست روزانه چند بار انجمن را چک میکنید؟:بیشتر از 2 بار
 5. KingAp1383

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل: سن واقعی:16 اسم واقعی:محمد در30کلمه خود را توصیف کنید:پرتلاش و سخت کوش و مودب روزانه چقدر بازی میکنید؟:3تا4 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنید؟:از ظهر تا شب پراکنده چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟:نداشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟:چون این کار رو دوست دارم چرا فکر میکنید این فکشن جای مناسبی برای شما است؟:چون بهش علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟:2تا 3 بار
 6. KingAp1383

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل سن واقعی :16 اسم واقعی:آی محمد در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با این که تازه واردم ولی معتاد بازیم روزانه چه قد بازی می کنی:4 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنی:پراکنده صب تا شب چرا شما فکشن قبلی رو ترک کردید:فکشن نداشتم چرا می خواهید به این فکشن بیایید :همزمان با رانندگی پول هم در میارم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما است:چون رانندگیم خوبه و مودبم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:2 بار یا بیشتر
 7. KingAp1383

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل سن واقعی :16 اسم واقعی:آی محمد در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با این که تازه واردم ولی معتاد بازیم روزانه چه قد بازی می کنی:4 ساعت در چه ساعت هایی بازی می کنی:پراکنده صب تا شب چرا شما فکشن قبلی رو ترک کردید:فکشن نداشتم چرا می خواهید به این فکشن بیایید :همزمان با رانندگی پول هم در میارم چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما است:چون رانندگیم خوبه و مودبم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:2 بار یا بیشتر