DevilMan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  75
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

6 عادی

درباره DevilMan

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 05/04/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

336 بازدید کننده نمایه
 1. DevilMan

  • سن واقعی: ۱۸ • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 2. DevilMan

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات:من اونت گذاشتم با همه،دوئل می دادم یکی الکی گفته من،چیت میزنم علیرضا ام بدون،اینکه،فیلم،رو ببینه،زود میگه،بیا چک،پیسی و من،تو انی دسک کرش شدم و الکی بنم کرد • مدارک (فیلم یا عکس):
 3. DevilMan

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 4. DevilMan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم از دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ارزو موفقیت
 5. DevilMan

  • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 6. DevilMan

  - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):امروز 2020/3/22 فقط مرخصی می خوام - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیله خواصی
 7. DevilMan

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالا 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رفتن به دسته ویژه لازمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلیل خاصی ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 8. DevilMan

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد .خود را توصیف کنید: فعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با حاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلیل خاصی ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 9. DevilMan

  • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 10. DevilMan

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ ربا حاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همین طوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 بار
 11. DevilMan

  • سن واقعی:18 • اسم واقعی:میلاد • در ی30 کلمه خود را توصیف کنیدفعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟م4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست درم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-12 بار
 12. DevilMan

  • سن واقعی:18 • اسم واقعی:میلاد • در ی30 کلمه خود را توصیف کنیدفعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟م4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست درم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-12 بار
 13. DevilMan

  • سن واقعی:18 • اسم واقعی:میلاد • در ی30 کلمه خود را توصیف کنیدفعال مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟م4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست درم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10-12 باز
 14. DevilMan

  از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/2/19 تا 2020/3/4 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمی تونم بیام گیم چند روز
 15. DevilMan

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: میلاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون فعال با مزه مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8-9