891 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست مرخصی طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید:

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

 

• نکات:

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده نمی توانید از مرخصی خود استفاده کنید!

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده صبور باشید و دو بار پست ندهید!

- برای نیامدن به Meeting واجب است که درخواست مرخصی بدهید تا FW دریافت نکنید، قابل توجه که از تعداد درخواست مرخصی شما کم خواهد شد.

- مسئولیت غیبت شما در Meeting و روز های دیگر همراه با مرخصی به عهده خودتان هست، مثلاً اگر قوانینی در اقلیت تغییر یابد، شما باید از بخش اطلاعیه های اقلیت از آن مطلع شوید و داشتن مرخصی و ندانستن قوانین بروز شده برای ما دلیل موجهی نخواهد بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TurB0o.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2016/6/14 تا 2016/6/21

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به خاطر امتحان های مهم پیش رو

ویرایش شده در توسط TurbOo

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

بازیکن Turb0o درخواست مرخصی شما برای (14 - 2017/6/21) رد شد. شما از سرور محروم هستید.

 

موفق باشید.

 

ویرایش شده در توسط MohammadMoltafet

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TraiToR.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2017/06/23 تا 2017/06/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به نت دسترسی ندارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Emanoel.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2016/6/22  تا 2016/6/25

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

بازیکن Traitor درخواست مرخصی شما برای (23 - 2017/6/27) تایید شد.

بازیکن Emanoel درخواست مرخصی شما برای (22 - 2017/6/25) تایید شد. سفر خوبی داشته باشید.

 

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AliKeRmaN مهمان

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

MetroPlex.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017/06/27 تا 2017/07/01

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

مسافرت هستم ولی احتمال دارد در جلسه پنجشنبه حضور داشته باشم.

ویرایش شده در توسط AliKeRmaN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP%5BMoltafet%5DMajid.png 

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/6/26 - 2017/7/1

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشغله کاری در دو روز آتی و به احتمال زیاد مسافرت خواهم رفت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5Bmoltafet%5Dm.a.s.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/6/26 - 2017/7/1 شاید هم 2017/7/2

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت هستم و یحتمل من و برادرم در جلسه پنج شنبه حضور نخواهیم داشت.

ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Moltafet]Majid درخواست مرخصی شما برای (2017/6/26 - 2017/7/2) پذیرفته شد, سفر بخیر!

[Moltafet]M.a.s درخواست مرخصی شما برای (2017/6/26 - 2017/7/2) پذیرفته شد, سفر بخیر!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BMoltafet%5DMajid.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/7/6 - 2017/7/10

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به میتینگ نمیرسم باید برم خارج از شهر و چند روزی نیستم

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BKING%5DEziO.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 11/7/2016 تا 15/7/2016 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل فوت اقوام . میتینگ رو هم از دست میدم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

بازیکن Moltafet]Majid] درخواست مرخصی شما برای (6 - 2017/7/10) تایید شد.

بازیکن King]EziO] درخواست مرخصی شما برای (11 - 2017/7/15) تایید شد. انشاالله از این پس خبر های خوب بشنوید.

 

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

-عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .Hell..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 7/27/2017 تا 8/27/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار شخصی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BMoltafet%5DMajid.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/8/3 - 2017/8/5

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به میتینگ نمیرسم باید برم خارج از پایتخت

ویرایش شده در توسط MoltafetMajid
  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mahdi_My.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):   2017/08/03تا 2017/08/04

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار شخصی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:    %5BKING%5DEziO.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):8.9.2017 تا 12.9.2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  مسافرت . شاید به Meeting  برسم

ویرایش شده در توسط ThisIsEziO

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BMoltafet%5DMajid.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/8/9 - 2017/8/11

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به میتینگ نمیرسم خارج شدن از پایتخت طبق معمول آخر هفته ها.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mahdi_My.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):    2017/08/11 تا 2017/08/12

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت برون شهری

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ThisIsEziO عزیز با درخواست مرخصی شما موافقت شد! 

@MoltafetMajid عزیز با درخواست مرخصی شما موافقت شد!

@Mahdi عزیز با درخواست مرخصی شما موافقت شد!

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BKING%5DEziO.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 15.8.2017 تا 19.8.2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت

ویرایش شده در توسط ThisIsEziO

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BMoltafet%5DMajid.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 17 آگست

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ انجام کارهای خارج از شهر آخر هفته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری