PlayBoy

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  17
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

2 دنبال کننده

درباره PlayBoy

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: - • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل بازی نکردن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اقلیت خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 2. PlayBoy

  با سلام اولا که من از هیچی خبر ندارم و شما حق نداری اسم منو به عنوان شاهد بیاری دوما اون کسی که ازش شکایت کردی نیازی به اکانت شما و یا چیز هایی که داخلش هست نداره التماس تفکر
 3. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 12 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من مرده تنهای شبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باور کن نمیدونم... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که زیرا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 84+1 بار
 4. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:دیوونه ایم که دوّمی نداره • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی به شرایط داره • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نمیکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم برم دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون بچه ها هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم جایه مناسبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 5. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عصبی ولی به وقتش شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به خاطر عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):برای تنوع و بودن دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم جای مناسبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 6. PlayBoy

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2016/6/22 تا 2016/6/25 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 7. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عصبی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلایل شخصی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه دارم و رفیقام هم هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 3 بار
 8. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عصبی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل آنلاین نشدن کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با اقلیت هیتمن حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مطمئنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 3 بار
 9. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مجتبی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با مرام و خوش قول • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج از اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):جایه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمئنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 10. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:پرّو ولی با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم برم دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):همینطوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 11. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیادی به پلیس دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 12. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:آدمه بدیم باهام نگردید • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 13. PlayBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:عصبی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هر وقت که بتونم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلایل شخصی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ - • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار