Hell

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  29
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره Hell

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Hell

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 16/10/2017 تا 20/10/2017 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 2. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب-سر به زیر. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):برای علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اسلحه خوب کار میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار
 3. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب-سر به زیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن به ان اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به غکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فردی قانونمند هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 6 بار
 4. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب-سربه زیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن به اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانریم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار
 5. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب-سر به زیر. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):برای علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با اسلحه خوب کار میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار
 6. Hell

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: ایشون اومدن من با رفیقم شوخی کردم ایشون به خودشون گرفت به من توهین کردن فک کردن با اونم • مدارک (فیلم یا عکس):
 7. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخواستم بدون اقلیت باشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بدون اقلیت نباشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ انلاین زیاد میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 8. Hell

  -عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 7/27/2017 تا 8/27/2017 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار شخصی
 9. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جدی خوش اخلاق به موقع شوخ و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6-7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5 تا 10 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا توی این فکشن بودم و خیلی خوب کارم رو بلدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کلا کارای تیمی زیاد داره منم کاره تیمی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8-7 بار
 10. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب با اعصاب صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به اقلیت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم و اینده خوبی در انتظارمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار
 11. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب با اعصاب صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به اقلیت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعال هستم و اینده خوبی در انتظارمه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار
 12. Hell

  پس گرفته شد
 13. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: - • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 14. Hell

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ههه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وار داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 15. Hell

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: با 1 بار /m وانتد داد • شاهد ها:.criminal. • مدرک/عکس یا فیلم: http://s9.picofile.com/file/8277178718/sa_mp_012.png http://s9.picofile.com/file/8277178442/sa_mp_013.png