SajjadSXM

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  409
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  15

آخرین بار برد SajjadSXM در January 29 2019

SajjadSXM یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

186 حرفه ای

درباره SajjadSXM

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 10/08/1998

آخرین بازدید کنندگان نمایه

5090 بازدید کننده نمایه
 1. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار - مهربان و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر به بعد... (19:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): شرکت در وارها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 2. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار - مهربان و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر به بعد... (19:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ییلاق و قشلاق • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفقا هم ییلاق قشلاق کردن اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من کلا فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 3. SajjadSXM

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره عزیزم - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ییلاق و قشلاق بهمراه دوستان - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی عالی عالی
 4. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار - مهربان و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر به بعد... (19:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجدید خاطرات • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش بودم زمان های دور • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 5. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار - مهربان و شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): عصر به بعد... (19:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفقا هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش بودم زمان های دور • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 6. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میشناسن ما رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 18:00 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 7. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کار درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 18:00 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: محدودیت در تعداد مولتی اکانت (دسته متوسط) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقا هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا با حساب اصلی لیدرش بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 8. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کار درست - با دقت - با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معمولا 18:00 به بعد هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تجربش رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 9. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کار درست - با دقت - با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معمولا 18:00 به بعد هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تجربش رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 10. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دور از حاشیه, کار درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معمولا ساعت 18:00 به بعد هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این اکانت رفیقم بوده که دیگه نمیاد, خبر ندارم ولی فکر کنم بیشتر از 3 روز آنلاین نبوده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقا توش هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 11. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دور از حاشیه - با معرفت - کار درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا از 19:00 تا آخر شب هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به TRM • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدرش آرش جان هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه ی حضور در دسته متوسط رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 12. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دور از حاشیه - با معرفت - کار درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا از 18:00 تا آخر شب هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به خاطر اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدرش مهران هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا هم در دسته متوسط بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 13. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: دور از حواشی - با معرفت - کار درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا از 18:00 تا آخر شب هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: این اکانت اقلیتی نداشته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون اقلیتی دوست داشتنی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در اکانت اصلیم سابقه ی ساب-لیدری اینجا رو داشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 14. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حاشیه - با معرفت - رقابت طلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معمولا از 18:00 تا آخر شب هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ارتقای سطح کار با سلاح و تجربه ی بیشتر در وار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا هم در دسته متوسط بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار
 15. SajjadSXM

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حاشیه - با معرفت - رقابت طلب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معمولا از 18:00 تا آخر شب هستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ارتقای سطح کار با سلاح و تجربه ی بیشتر در وار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا هم در دسته متوسط بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3 بار