7665 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 18695 بازدید
 1. بی عدالتی Kiarash_Game در event

  • 0 پاسخ
  • 17 بازدید
 2. فحاشی Aqa_amir

  • 1 پاسخ
  • 54 بازدید
 3. Non-RP | [12]Amir

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
 4. فحاشی - [12]Amir

  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
 5. بی ادبی - guchi-gang

  • 1 پاسخ
  • 102 بازدید
 6. M0STAFA | Ramming on car/Non RP

  • 2 پاسخ
  • 99 بازدید
 7. ناعدالتی PooYAw در event

  • 3 پاسخ
  • 171 بازدید
 8. بی ادبی Reyhane

  • 1 پاسخ
  • 169 بازدید
 9. Non-RP - gogol

  • 1 پاسخ
  • 71 بازدید
 10. گران فروشی - mahdi_mm

  • 1 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
 11. فحاشی - Sped

  • 2 پاسخ
  • 158 بازدید
 12. ندادن جایزه ایونت - Sped

  • 2 پاسخ
  • 122 بازدید
 13. فحاشی در میکروفون _Chief_

  • 1 پاسخ
  • 94 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 92 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 124 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 99 بازدید
 14. شکایت از McM

  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 111 بازدید
 15. NON-RP/GNGSTER

  • 1 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 82 بازدید
 16. زبان ناپسند GnGsTeR

  • 1 پاسخ
  • 81 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 159 بازدید