614 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1035 بازدید
 1. هالووین

  • 9 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 90 بازدید
  • 35 پاسخ
  • 330 بازدید
 2. تغییراتی در باز شدن در جزیره

  • 13 پاسخ
  • 102 بازدید
 3. دادن وانتد Cop Attack با سرعت بیشتر

  • 10 پاسخ
  • 59 بازدید
 4. شهر SF

  • 9 پاسخ
  • 134 بازدید
 5. HQ جدید NG

  • 8 پاسخ
  • 106 بازدید
 6. Helpme/ کار کنانه Staff

  • 11 پاسخ
  • 123 بازدید
 7. پیشنهاد داخل زندان

  • 7 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 199 پاسخ
  • 3199 بازدید
 8. بی منطق شدن فرم و معنی SS

  • 19 پاسخ
  • 175 بازدید
  • 118 پاسخ
  • 1184 بازدید
 9. کم بودن Approval در سرور

  • 18 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 109 پاسخ
  • 1395 بازدید
 10. راحت تر JB زدن و بیشتر شدن سختی Cops

  • 6 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 105 بازدید
 11. /replay / فیلم کوچک و واضح

  • 2 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 43 بازدید
 12. پیشنهاد واقعی کردن محیط بازی

  • 1 پاسخ
  • 23 بازدید
 13. (((خرید ضبط ماشین)))

  • 8 پاسخ
  • 137 بازدید
 14. پیشنهاد درمورد ماشین ها

  • 14 پاسخ
  • 169 بازدید
 15. اضافه کردن بیز

  • 19 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 73 بازدید