519 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 906 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 35 بازدید
 1. لپ تاپ

  • 30 پاسخ
  • 154 بازدید
 2. پیشنهاد اپدیت لانچر

  • 2 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 178 پاسخ
  • 2226 بازدید
 3. پس گرفتن شماره های رند!

  • 39 پاسخ
  • 332 بازدید
 4. قابلیت زخمی شدن injured

  • 11 پاسخ
  • 99 بازدید
 5. تغیر در کشتن کانترکت در Safezones

  • 8 پاسخ
  • 76 بازدید
 6. قوی تر کردن find

  • 5 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 29 پاسخ
  • 235 بازدید
 7. اضافه شدن اقلیت یا شغل " اتش نشانی "

  • 9 پاسخ
  • 47 بازدید
 8. یک پیشنهاد جالب

  • 19 پاسخ
  • 144 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 91 بازدید
 9. حذف‌BUFF از وار ها

  • 34 پاسخ
  • 215 بازدید
 10. چند پیشنهاد شاید کاربردی

  • 11 پاسخ
  • 97 بازدید
 11. پلاک ماشین

  • 1 پاسخ
  • 10 بازدید
 12. جالب سازی

  • 1 پاسخ
  • 11 بازدید
 13. Request/

  • 2 پاسخ
  • 30 بازدید
 14. نشان دادن بیزها روی مپ

  • 6 پاسخ
  • 35 بازدید
 15. نشان دادن مقدار پول در تجارت در /UCP

  • 7 پاسخ
  • 57 بازدید
 16. بهبود اقلیت مدیک

  • 9 پاسخ
  • 36 بازدید
 17. GPS - Phone

  • 29 پاسخ
  • 252 بازدید
 18. ناظمان

  • 11 پاسخ
  • 86 بازدید
 19. عیده عیدی میخوایم

  • 15 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 39 بازدید