Mobster

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  54
 • حمایت مالی

  20,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

16 خوب

درباره Mobster

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 08/13/1994

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Mobbster

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1092 بازدید کننده نمایه
 1. Mobster

 2. Mobster

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مشغله کاری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و قوی
 3. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 25 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نمیدانم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 00 : 00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اطلاعی ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راجبش فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر وقت پست بذارم
 4. Mobster

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 25 • اسم واقعی:پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هر وقت از سر کار بیام خونه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00- 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مارتین • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اطلاعی ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ چک نمیکنم
 5. Mobster

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 26 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نمیدانم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بعد از سره کار معمولا شبا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21-24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو جاده بودم گیربکس خورد کردم نتونستم بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بی حاشیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟آطلاعی ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر وقت لازم بشه
 7. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 26 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ولم کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21- 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدانم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اطلاعی ندارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اینطوری فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمیکنم
 8. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:24 • اسم واقعی: حامد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: متعهد مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (19:00-24:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 9. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی : 26 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ولم کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲-۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21-24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کی اهمیت میده • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ابوالفضل پست گذاشت برای اون دارم میام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اینطوری فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر موقع که پست بزارم
 10. Mobster

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیرسم آنلاین باشم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اسیرتم
 11. Mobster

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 26 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ یکی دو ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): موقه بیکاری میرم اسنپ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بی حاشیه س • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هروقت پست بذارم چک میکنم
 12. Mobster

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی : 25 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نمیدونم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هر وقت بیابون نباشم و خونه باشم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): کی اهمیت میده ؟ ۲۱-۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: جاده بودم گیربکس خورد کرده بودم نتونستم آنلاین شم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم نمیاد لیدرش بچه گلیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اینطوری فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هروقت بخوام پست بذارم میام شاید دو سه ماه یبارم نیام
 13. Mobster

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی : 25 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نمیدونم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هر وقت بیابون نباشم و خونه باشم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): کی اهمیت میده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: جاده بودم گیربکس خورد کرده بودم نتونستم آنلاین شم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم نمیاد لیدرش بچه گلیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اینطوری فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هروقت بخوام پست بذارم میام شاید دو سه ماه یبارم نیام
 14. Mobster

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 25 • اسم واقعی: پژمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حوصله ندارم/اهمیت نمیدهم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ یکی دو ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۲-۲۴ چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:آنلاین نشدم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) مانیکم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟بی حاشیه س • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟لازم شه هر وقت
 15. Mobster