زیر دسته های تالار

 1. 322
  ارسال

14 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 1124 پاسخ
  • 89821 بازدید
  • 34 پاسخ
  • 3565 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 634 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 8776 بازدید
 1. قوانین عمومی

  • 11 پاسخ
  • 128166 بازدید
 2. دستور زبان در Fenglish

  • 3 پاسخ
  • 14689 بازدید
 3. خرید جزیره شخصی در بازی

  • 38 پاسخ
  • 8838 بازدید
 4. روش دریافت وانتد ها

  • 2 پاسخ
  • 5370 بازدید
 5. کارت هدیه (Gift card)

  • 0 پاسخ
  • 1815 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1610 بازدید
 6. چگونگی ارتباط با تیم کارکنان

  • 0 پاسخ
  • 1431 بازدید
 7. تنظیمات درست بازی

  • 0 پاسخ
  • 5144 بازدید
 8. آموزش ورود به محیط کاربری

  • 0 پاسخ
  • 92002 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 3906 بازدید