زیر دسته های تالار

 1. 29
  ارسال

9 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 811 پاسخ
  • 45442 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2109 بازدید
 1. قوانین عمومی

  • 4 پاسخ
  • 53136 بازدید
 2. لیست خانه های استثنایی برای فروش

  • 14 پاسخ
  • 1673 بازدید
 3. روش دریافت وانتد ها

  • 1 پاسخ
  • 1587 بازدید
 4. Take Into HD v3.0

  • 73 پاسخ
  • 7642 بازدید
 5. فروش مهارت ها

  • 0 پاسخ
  • 1287 بازدید
 6. لیست تجارت های استثنایی برای فروش

  • 0 پاسخ
  • 1198 بازدید
 7. تنظیمات درست بازی

  • 0 پاسخ
  • 2645 بازدید