1250 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست مرخصی طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید:

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

 

• نکات:

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده نمی توانید از مرخصی خود استفاده کنید!

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده صبور باشید و دو بار پست ندهید!

- برای نیامدن به Meeting واجب است که درخواست مرخصی بدهید تا FW دریافت نکنید، قابل توجه که از تعداد درخواست مرخصی شما کم خواهد شد.

- مسئولیت غیبت شما در Meeting و روز های دیگر همراه با مرخصی به عهده خودتان هست، مثلاً اگر قوانینی در اقلیت تغییر یابد، شما باید از بخش اطلاعیه های اقلیت از آن مطلع شوید و داشتن مرخصی و ندانستن قوانین بروز شده برای ما دلیل موجهی نخواهد بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: WolFie.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 02.07.2017 تا 16/07/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل یک سری مشکلات حداقل 1هفته و حداکثر 2هفته نیستم! ولی به احتمال زیاد تا 10روز میرسم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ElecTroN.png

از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/07/05 از صبح تا شب

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ یه گرشده نمیروزه با دوستان میخواین بریم، از لیدر هم برای اینکه نمیتونم در میتینگ شرکت کنم عذر خواهی میکنم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mr_AliReza.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 10/07/2017 تا 16/07/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل یسری مشکلات حداقل 1هفته و حداکثر 10روز نیستم

 

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:
MrNitro.png
- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 
از 2017/08/16 تا 2017/08/21
- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خراب شدن pc:(

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:
NerVouS.png
- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 
2017/08/17
- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار دارم و به جلسه نمیرسم.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: URANUS.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟  به مدت یک روز در تاریخ 2017/8/31

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امکان حضور در جلسه هفتگی اقلیت را ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

Xanyar.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017/09/17 تا 2017/09/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشغول کار . کار زیاد دارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Xanyar درخواست مرخصی شما رد شد. (شما بدلیل نذاشتن پست در وقت مناسب و گزارشتای حاکی از مولتی بودن این اکانت که به بنده رسیده از اقلیت اخراج شدید.)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: aliasghar.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/11/30 تا 2017/11/31

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نتونستن اومدن به میتینگ.

 

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NorthLord.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟  (جلسه هفتگی اقلیت) 30/11/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ صلاحدید اقلیت

 

ویرایش شده در توسط KingInTheNorth
  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NorthFire.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟  (جلسه هفتگی اقلیت) 30/11/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ پاره ای از مشکلات

 

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NorthProblem.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  2017/12/1 تا 2017/12/7.

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت.

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Azack.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  میتینگ امروز 2017/05/12

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بازی مشکل پیدا کرده شاید بتونم بیام شاید هم نتونم بیام

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


nashenas_shk.png

از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/12/15 تا/2017/12/17

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ زیرا میخواهم به مسافرت بروم 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Yasmina.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟  به مدت ۵ روز 2017/12/26 تا 2017/1/1

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امکان حضور در میتینگ  هفتگی را ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: abbas1379.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید? 14-1-2018 تا 20-1-2018

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ عوض کردن شرکت ADSL

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


nashenas_shk.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/1/15تا2017/1/18

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ زیرا اینترنت ندارم.

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: EsfandiaR.png

 

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 26 تا 30 میلادی یعنی تا سه شنبه همین هفته.

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بن شدم تا 4 روز و نمیخام کیک بشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ...Lord....png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/02/12 تا 2018/02/17

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ اردوی خارج از استان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

iranian1.png

 

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 

2018/02/15 تا 2018/02/02/18

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ قصد مسافرت دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: OWJ.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/02/22 تا 2018/02/23

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری