BaharBahar

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  62
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره BaharBahar

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بهار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بهار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بهار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بهار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 5. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بهار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ازش خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 6. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ کم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمی دونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدرش قدرنشناس بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 7. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدرش فایده نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باعث بیشرفت من میشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر فعال داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24
 8. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نداردم چون در /W گفته شده • توضیحات: من در event بودم پیام داد Ssalm tole • مدارک (فیلم یا عکس):
 9. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وضیفه شناس پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر الکی کیکم کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این شغل علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا به قوانین آگاه هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار
 10. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وضیفه شناس پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر الکی کیکم کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این شغل علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا به قوانین آگاه هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار
 11. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه آدم خوب، قدیمی، گانگستر، دست به گان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود، خواستم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا هم تو این فکشن بودم دوست دارم برگردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اسکینش خوبه، رنگش عالیه. مورد علاقمه! • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 با
 12. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وضیفه شناس پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر الکی کیکم کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این شغل علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا به قوانین آگاه هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار
 13. BaharBahar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وضیفه شناس پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر الکی کیکم کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این شغل علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا به قوانین آگاه هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار
 14. BaharBahar

  عکس سايز کوچک از "اطلاعات کاربري" از طريق کنترل پنل: • سن واقعي:16 • اسم واقعي:محمد • در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: با ادب خوش رفتاردانا • روزانه چقدر بازي مي کنيد؟10ساعت • در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد: فعالیت کم • براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه •چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ پشتکار و تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟10بار
 15. BaharBahar

  عکس سايز کوچک از "اطلاعات کاربري" از طريق کنترل پنل: • سن واقعي:16 • اسم واقعي:محمد • در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: با ادب خوش رفتاردانا • روزانه چقدر بازي مي کنيد؟10ساعت • در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد: فعالیت کم • براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه •چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ پشتکار و تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟10بار