558 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست مرخصی طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید:

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

 

• نکات:

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده نمی توانید از مرخصی خود استفاده کنید!

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده صبور باشید و دو بار پست ندهید!

- برای نیامدن به Meeting واجب است که درخواست مرخصی بدهید تا FW دریافت نکنید، قابل توجه که از تعداد درخواست مرخصی شما کم خواهد شد.

- مسئولیت غیبت شما در Meeting و روز های دیگر همراه با مرخصی به عهده خودتان هست، مثلاً اگر قوانینی در اقلیت تغییر یابد، شما باید از بخش اطلاعیه های اقلیت از آن مطلع شوید و داشتن مرخصی و ندانستن قوانین بروز شده برای ما دلیل موجهی نخواهد بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TKD.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2017/7/6 تا 2017/7/6

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتونم میتینگ بیام.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AmiNKhaN.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017.7.20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟میتینگ نمیتونم بیام کار دارم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .jak..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2017/08/01 تا 2018/08/05

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ درس دارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" : rezaomrani.png

 

 از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 8/2/2017 تا 14/2/2017

 

به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ میخوام برم مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: pooryakozemi.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟از 2017/8/3 تا 2017/8/11

به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@pooryakozemi 

شما از سرور محروم شده اید! اگر تا 3 روز دیگر آنبن نشوید از اقلیت اخراج خواهید شد.

ویرایش شده در توسط Row

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SamaN.GH.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 8/7 تا 8/14 شایدم زودتر بیام!

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: HITman477.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 13/8/2017 تا 16/8/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟میخوام برم شهرستان دنبال کارای خانوادگیم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: HITman477.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 17/8/2017 تا 20/8/2017

-مسافرتم يه مقدار طول كشيد به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در SamaN.GH.png : ucp

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): معلوم نیست مشکل داره GTA تا 4شنبه اینا فیکس میشه

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AMIR.ERFAN..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/8/24 تا 2017/9/24 شاید خیلی زود تر بیام محض احتیاط اینقدر مرخصی گرفتم

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نتم داره تموم میشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AmirErfan حداکثر زمان برای مرخصی 21 روز می باشد! نه یک ماه سعی کنید حداکثر تا 21 روز دیگر در سرور آنلاین شوید!

+موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: HITman477.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 29/8/2017 تا 7/8/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دنبال کارای اداری و نامه بازی هاش از این شهر به اون شهر میرم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: FirsTM4N.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): معلوم نیست

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SamaN.GH.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  از 9/7 تا 9/15

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ سفر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: north_wolf.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/12/16 تا 2018/1/3

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به خاطر مسایل کاری و بن 20 روز مرخصی میخوام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@RAVENHUNTER در حال حاظر شما از سرور محروم هستید! اگر تا 3 روز دیگر unban نشوید از اقلیت اخراج میشوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: basijiii.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): میتینگ امروز 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ گویا پست لیدر در فروم مجموعه تایید نشده و خبر نداشتم!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MoHaMMaDandNiCE با درخواست مرخصی شما موافقت شد.

 

                                                                                           "موفق باشید"

 

 

مِـــــهـــــــGodFireـــــــــدی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  RaphaeL.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  2018/01/03 تا 2018/01/05 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  به دلیل مشکلات شخصی نمیتوانم به میتینگ برسم  2018/01/03. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: FrankCastle.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/01/23 تا 2018/01/26 (میتینگ نمیرسم)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مهمانی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Negative با درخواست مرخصی شما موافقت شد.

  

خوش باشید.

                                                                                      !      Dᴀʀᴋ ʰᵒˢᶤ        !

                                                                                         

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: FasTRobber.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2018/02/21 تا 2018/02/05 (میتینگ نمیرسم)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به مسافرت میرم و دسترسی به اینترنت ندارم

 پسندیدم

ویرایش شده در توسط ArMaN1398

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ArMaN1398 با درخواست مرخصی شما موافقت شد.

  

خوش باشید.

                                                                                      !      Dᴀʀᴋ ʰᵒˢᶤ        !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری