AmiRErfaN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  68
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

2 دنبال کننده

درباره AmiRErfaN

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 02/15/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

695 بازدید کننده نمایه
 1. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: Good • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن شدم 5روز :)) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) :چون اینجارو واقاٌ دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که بلتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار
 2. AmiRErfaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ پس برا چی درخواست میزارم؟ - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن از بازی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهاد و انتقادی نداره کامله
 3. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با این اکانت نرفتم تا حالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): صادقانه برای پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا اینجا بودم و کارمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 4. AmiRErfaN

   - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/08/19 - 2019/08/30 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت 
 5. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00- 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدرش بودم ولی مثل اینکه کلا جم شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون با اکانت دیگه تجربه داشتم اینجارو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق اینجام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ یکی دوبار
 6. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل اینکه لیدر استفا میداد منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه جدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یادمه از اولی که اومدم این سرور به این فکشن علاقه داشتم و همه ی سعیم رو اینجا میکنم که بهترین باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 7. AmiRErfaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ تاوقتی Hydro نمونه آره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به خاطر اینکه لیدرم میره - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی هیف که Rob مثل قدیم نیست ولی باز خوش گذشت
 8. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیرعرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نرفتم تا حالا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا با اکانت های دیگه رفتم و تا حالا اشتباهی نداشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 9. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای رفتن به فکشن دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه) : چون یکم هیجان و کار نیازه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون آدم سخت کوشیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 10. AmiRErfaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ 100 در 100 - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به اقلیت دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: - خالی بمونه بهتره
 11. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 یا 4 ساعت حالا شاید تابستون بیشتر بشه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آنلاین نشدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه ):چون عاشق این اقلیتم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست ؟ چون قبلا هم درش بودم و عملکردم خوب بود •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 12. AmiRErfaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/2/13 تا 2019/2/18 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بن شدن من از قوانینش زیاد اطلاع ندارم برا همین مرخصی میذارم که کیک نشم
 13. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه ی خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 16 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون همیشه می خواستم بیام اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارم رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 14. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه ی خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 16 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون همیشه می خواستم بیام اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارم رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 15. AmiRErfaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه ی خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 16 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون همیشه می خواستم بیام اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارم رو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار