kia

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  44
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره kia

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منطقی.فعال.ارام.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰ تا ۰۱:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از گیم کلا رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ امتحانش کنم باز • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 2. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منطقی.فعال.ارام.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰ تا ۰۱:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از گیم کلا رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ امتحانش کنم باز • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 3. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منطقی.فعال.ارام.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰ تا ۰۱:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:از گیم کلا رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ امتحانش کنم باز • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 4. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور-سنجیده-ریلکس-منطقی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بای دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این فکشن و تجربه هم دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار
 5. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارام-باحوصله-بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بای دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیاد و داشتن تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 6. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم-ساکت--منطقی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یه مدت بای دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲-۳بار
 7. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ریلکس-بامعرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۱:۰۰ تا ۲:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تجربه ی جای جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقم اینجاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴
 8. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۲ • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم-صبور و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۱:۰۰ تا ۰۳:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تجربه ی جاهای دیگر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش و دوستام که اینجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم به دیگران چیز یاد بدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ بار
 9. kia

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من با سرعت از جلو دوربین رد شدم دنبال کانترکت بودم که ماشینم افتاد تو رودخونه که نمیشد از کوه بیام بالا.نکته اینجاست که ایشون در صورتی که من جلوشون وایسادم و تکون نمیخورم به من وانتد قبول نکردن جریمه میدن. واسم سوال شده کدوم جریمه؟سوال بعدی اینکه در همون وضعیت من وایساده بودم و به من درخواست تسلیم میدن اما من تو رودخونه چیکار کنم؟خودشونم اون بالا هستن.در ادامه ۲ تا وانتد دیگه هم بابت جواب ندادن به مامور به من میدن و کیل میکنن.و نکته ی جالب تر که تاسف میخورم بابتش ایشون حتی طرز املای صحیح کلمات انگلیسی رو هم بلد نیستن(ignoring cop=ignoting cop????????)خواستار تنبیه ایشون هستم • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:http://s9.picofile.com/file/8312467050/Shekayat.mkv.html
 10. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم-منطقی-کم حرف-پیرو قانون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۸:۰۰ تا ۰۲:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عدم علاقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از اسمم پیداس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵-۶ بار
 11. kia

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: کیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور ـ آروم ـ بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۹:۰۰ تا ۰۰:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خیلی وقت بود اونجا بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام اینجا هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش عشقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
 12. kia

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 29/8/2017 تا 7/8/2017 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دنبال کارای اداری و نامه بازی هاش از این شهر به اون شهر میرم
 13. kia

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ندارم • توضیحات: ۲ بار non-rp کردن تو مدارک مشخصه • مدارک (فیلم یا عکس): http://s9.picofile.com/file/8304812192/Screenshot_426_.png
 14. kia

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: داشتم میومدم ۴ راه یهو اومدن الکی به من میگن تیکت بدم باگرفتن لایسنس؟منم اصلا گیج شدم که چرا.اگه مدرکی دارن لطف کنن بدن • شاهد ها:ندارم • مدرک/عکس یا فیلم:
 15. kia

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 17/8/2017 تا 20/8/2017 -مسافرتم يه مقدار طول كشيد به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟