1042 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست مرخصی طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید:

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

 

• نکات:

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده نمی توانید از مرخصی خود استفاده کنید!

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده صبور باشید و دو بار پست ندهید!

- برای نیامدن به Meeting واجب است که درخواست مرخصی بدهید تا FW دریافت نکنید، قابل توجه که از تعداد درخواست مرخصی شما کم خواهد شد.

- مسئولیت غیبت شما در Meeting و روز های دیگر همراه با مرخصی به عهده خودتان هست، مثلاً اگر قوانینی در اقلیت تغییر یابد، شما باید از بخش اطلاعیه های اقلیت از آن مطلع شوید و داشتن مرخصی و ندانستن قوانین بروز شده برای ما دلیل موجهی نخواهد بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NimBuzz.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/7/6 تا 2017/7/7

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ در حال حاضر تا سه ماه دیگه روز های دوشنبه و پنجشنبه ساعت های 17 تا 19 رو نمیتونم داخل گیم باشم، بنابرین میتینگ هایی که روز پنجشنبه برگزار میشه رو از دست میدم
ضمن درخواست مرخصی از لیدر درخواست میکنم میتینگ هارو روز جمعه برگزار کنن که بتونم حاضر باشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BD%5Dark.%5BE%5Dvil.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/6 تا 2017/7/9

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ عوض کردن سرویس پشتیبانی دهنده اینترنت و قطعی مابین آن البته ممکنه 1روز زود بیام ولی میتینگ پنجشنبه رو در هر حال نمیتونم بیام

 

 

 

ویرایش شده در توسط DarkEvil

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BD%5Dark.%5BE%5Dvil.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/9 تا 2017/7/13

 

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟متاسفانه در ادامه قطعی اینترنت هنوز وصل نشده و اگه تا پنجشنبه نیاد حتما به طریقی دیگر خوومو به میتینگ میرسونم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Jason_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/7/26 تا 2017/7/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ در حال حاضر تا سه ماه دیگه روز های دوشنبه و پنجشنبه ساعت های 17 تا 19 رو نمیتونم داخل گیم باشم، بنابرین میتینگ هایی که روز پنجشنبه برگزار میشه رو از دست میدم.
ضمن درخواست مرخصی از لیدر درخواست میکنم میتینگ هارو روز جمعه برگزار کنن که بتونم حاضر باشم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BD%5Dark.%5BE%5Dvil.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/27 تا 2017/7/28

 

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟پنجشنبه ها از ساعت 15 تا 18:45 دسترسی ندارم نمیتونم بیام و خواهشمندم از هفته بعد اگه میشه میتینگ ساعت 19 یا صبح برگزار بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

_Jason درخواست مرخصی شما قبول شد. موفق باشید.

Dark Evil درخواست مرخصی شما قبول شد. (FWی که بابت حضور نداشتن در جلسه دریافت کرده بودید پاک شد)

ویرایش شده در توسط BullShark

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Jason_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/8/02 تا 2017/8/3

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ طبق گفته های قبلیم و درخواست های مرخصی باید به اطلاعتون برسونم که روز های پنج شنبه من از ساعت 17:00 تا 19:00 نمیتونم داخل گیم بیام به همین دلیل رنک آپمم 2 هفته به تاخیر افتاده، ضمن درخواست مرخصی از لیدر/ناظر مربوطه درخواست دارم که میتینگ هارو قبل یا بعد از این ساعت های که گفتم بزارن تا منم برسم و حقوق/رنک آپم رو بگیرم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: RuSSeL.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/8/1 تا 2017/8/6

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بدلیل رفتن به سفر نمیتونم انلاین بشم.
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

 

behnam.rz.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/08/03 تا 2017/08/04

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ این مرخصی به این دلیل میباشد که من نمیتونم در جلسه هفتگی شرکت کنم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: RuSSeL.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/8/9 تا 2017/8/14

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت.
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

-عکس کوچک از اطلاعات من در UCP:FaRHaN.png
- مدت زمان مرخصی: 8/8/2017-17/8/2017

- توضیحات: مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

Microb.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017-08-10 / 2017-08-20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Jason_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: 2017/8/13 تا 2017/8/20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکل از Internet Connectionـمه و وصل نمیشه، لذا درخواست مرخصی دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AliKeRmaN مهمان

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

MetroPlex.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017-08-18 تا 02-09-2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

داشتن مشغله فراوان و نداشتن وقت کافی برای رسیدن به گِیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Jason_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 22/8/2017 تا 23/8/2017.

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ زمان میتینگ مشخص نیست، از ساعت 17 تا 19 کلاس هستم، لذا این پست برای هماهنگ شدن غیبتم با مسئولِ مربوطه گذاشته میشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NerVouS.png

 از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2 هفته

-به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتونم زیاد انلاین شم برام کار پشی اومده و به مدت 2 هفته انلاین نمیشم.

ویرایش شده در توسط NerVouS

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Microb.png

 از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 8 روز

-به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5Bmoltafet%5Dm.a.s.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 31 آگست و سه روز بعد

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به میتینگ نمیرسم به دلایل شخصی و سه روز بعد هم پیش برادرم میرم.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: HellBoy.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 3 روز (تا دو شنبه)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: _ElsA_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از روزه شنبه تا دو شنبه (به مدت 3 روز)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ سفر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  %5BD%5Dark.%5BE%5Dvil.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/9/3 تا 2017/9/10

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت=> ضمن درخواست مرخصی باید عرض کنم که به هردو میتینگ نمیتونم بیام و گزارش کاری هم که گفتید نمیتونم تهیه کنم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری