DarkEvil

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

6 عادی

4 دنبال کننده

درباره DarkEvil

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 02/21/1997

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  [_GhostRaptor_]

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. DarkEvil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گل پسر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفیقام از اقلیت قبلی رفتن منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): یه مدت وقتی علی لیدر بود اومدم حال داده بم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از مخفی بودن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 2. DarkEvil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گل پسر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفیقام از اقلیت قبلی رفتن منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به یاد دوران قدیم و همچنین تجربه خیلی خیلی زیادی ( 1سال پشت سرهم)در این اقلیت داشتم و کامل آشنام باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم که مثه کف دستم میشناسمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 3. DarkEvil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گل پسر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفیقام از اقلیت قبلی رفتن منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به یاد دوران قدیم و همچنین تجربه خیلی خیلی زیادی ( 1سال پشت سرهم)در این اقلیت داشتم و کامل آشنام باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم که مثه کف دستم میشناسمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 4. DarkEvil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گل پسر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفیقام از اقلیت قبلی رفتن منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به یاد دوران قدیم و همچنین تجربه خیلی خیلی زیادی ( 1سال پشت سرهم)در این اقلیت داشتم و کامل آشنام باهاش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گفتم که مثه کف دستم میشناسمش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 5. DarkEvil

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/9/3 تا 2017/9/10 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت=> ضمن درخواست مرخصی باید عرض کنم که به هردو میتینگ نمیتونم بیام و گزارش کاری هم که گفتید نمیتونم تهیه کنم
 6. DarkEvil

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/27 تا 2017/7/28 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟پنجشنبه ها از ساعت 15 تا 18:45 دسترسی ندارم نمیتونم بیام و خواهشمندم از هفته بعد اگه میشه میتینگ ساعت 19 یا صبح برگزار بشه
 7. DarkEvil

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/9 تا 2017/7/13 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟متاسفانه در ادامه قطعی اینترنت هنوز وصل نشده و اگه تا پنجشنبه نیاد حتما به طریقی دیگر خوومو به میتینگ میرسونم
 8. DarkEvil

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 2017/7/6 تا 2017/7/9 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ عوض کردن سرویس پشتیبانی دهنده اینترنت و قطعی مابین آن البته ممکنه 1روز زود بیام ولی میتینگ پنجشنبه رو در هر حال نمیتونم بیام