FesTival

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  165
 • حمایت مالی

  300,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

13 خوب

6 دنبال کننده

درباره FesTival

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 03/09/1990

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1154 بازدید کننده نمایه
 1. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم تو خوبی؟ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استفعا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ممبراش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4
 2. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حس بازی رفته - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالیه یعنی بهترین لیدر
 3. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم نمیدونم دیگ چی بگم • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای تمرین و وار دادن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+2
 4. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم نمیدونم دیگ چی بگم • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای تمرین و وار دادن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+2
 5. FesTival

  سلام کلا لانچر باز نمیشه برام http://uupload.ir/view/3aw_new_folder_(2).rar/
 6. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به فکشن و بالا بودن اسکیل گان (گانر) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام همه هستن برای کمک به فکشن و شدن کابوس رابر ها • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4
 7. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020-04-20 تا2020-04-21 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتونم بیام راب
 8. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره صد درصد - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همین طوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: با لیدر سلام علیک ندارم
 9. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن همه رفیقام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4
 10. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالیه
 11. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم دیگه نمیرسم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:عالیه
 12. FesTival

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: توهین پست سرهم Marizi و بعد گفتن Noob Sag معلومه • شاهد ها: - • مدرک/عکس یا فیلم:
 13. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):وار امروز یعنی ۵شنبه نمی تونم بیام - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بدلیل شخصی
 14. FesTival

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدر جدید اومدم و میخوام برم به فکشن دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: قبلی خوبه جدیده خشم نمیاد
 15. FesTival

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم پسر آروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش رفیقمه و کمک کردن در وار ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام هست و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:3+