ArSaCiA

درخواست استعفاء

2216 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست استعفاء از اقلیت طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید.

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: 

 

• نکات:

- لطفاً دو بار پست ندهید و تا اینکه Leader شما را از اقلیت اخراج نکرده صبور باشید!

- از بی احترامی و انتقاد بی مورد در فیلد پیشنهادات و انتقادات جداً خودداری نمایید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BM.R%5D.Milaad.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برم استراحت

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و بی نظیر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:   AJMAL.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون دیگه نمیتونم زیاد بازی کنم جامو میدم به نیرو های جوان 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی خوب بودن من که راضی بودم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mohammad.nice.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ خوبه ولی کار برام پیش امده

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ عالی ولی کار دارم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر دوستت دارم خیلی باحالیییییی با مرام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Crack3r.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینطوری

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:majid1380.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دیگه خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار عالی بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AsTronauT.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ زیاد گیم نمیام مثل قبل فکشن نباشم بهتره امیدی برای پلی دادن ندارم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: تاکسی خیلی خوبه ممبر هایه خوبی داره و همینطور امین لیدر تاکسی 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

mahdilasemi.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بخاطر در راه بودن کنکور و امتحانات .

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: از لیدر عزیز فوق العاده تشکر میکنم بابته زحماتی که برایم کشید و هم چنین از ساب لیدر عزیز فکشن نیز فوق العاده است همانند لیدرش.

از فکشن رفتم اما به دلیل کنکور و بزودی زود باز خواهم گشت و از لیدر تقاضا دارم بعد از این meeting روز 5شنبه مورخ 06/07/2017  من را معاف کند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: VeRsuS76.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بهترین اقلیت  بهترین مدیران ولی من دیگه میخوام ی تغییری داخل فکشنم بدم خسته شدم یکم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: دوست دارم لیدر جان بهترینی با بهترین اخلاق 

ویرایش شده در توسط versus76

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

eyepatch.png
 آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله
- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون بدرد من‌نمیخورد
- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن eyepatch و VeRsuS76 با درخواست استعفای شما موافقت شد!

سربلند و پیروز باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: VaNDaL.png
- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله
- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به خاطر اینکه حس میکنم عقب میافتم از گیم
- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبه من به دلیل اشتباه خودم دارم میرم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: X1001X.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیل تغییر لیدر و رنک اپ نشدک در این جلسه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و لیدر بیان کنید: هیچ انتقادی از لیدر ندارم ولی از فکشن و از بعضی از ممبراش خوشم نمیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Ali_GI.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ جای پیشرفت نداره

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: انقدر لیدر عوض شد که نمیدونم نظرمو راجع به کدوم بگم!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:%5Barash.irving%5D.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به یه اقلیت دگ برم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالیه خیلی هم دوستش داریم ولی از تاکسی خوشم نمیاد.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@arashirving

درخواست استعفای شما قبول شد.

با تشکر لیدر تاکسی ZeO

  • دوست دارم که 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: DeathRowOld.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خستگی تکراری شدن رز هام تو ارساکیا :|| میخوام یه تغییری بدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بهترین لیدر  وامید وارم روز ب رز پیشرفت کنه و بهتر بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@versus76

درخواست استعفای شما قبول شد.
ممنون و تشکر : Leader Taxi Driver ZeO

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری