Mmdreza3D

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Mmdreza3D

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

221 بازدید کننده نمایه
 1. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه باحال ی جورایی قدیمیم دیگه بچه ها در جریانن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: جا پیشرفت نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقام ستون این دسته متوسط هستند • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونگرم بچه باحالی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون پیشرفتی توش نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا بودم و لیدرش رو میشناسم و فکشن خوبی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون حس میکنم جای خوبی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار
 3. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش قلب خونگرم همین دیگه چیزه خاصی به خاطرم نمیاد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی هست ساعت خاصی بگم نمیشه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل اینکه پیشرفتی توش نمیدیدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به دسته متوسط دارم و در قدیم هم در دسته متوسط های زیادی بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به نظرم استورم الان یکی از بهنترین دسته متوسط هاست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 5 بار
 4. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه باحال ی جورایی قدیمیم دیگه بچه ها در جریانن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: جا پیشرفت نداشت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقام ستون این دسته متوسط هستند • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ ولی جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدود 6 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکر میکنم جای خوبی برا پیشرفتمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون مطمینم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 5 بار
 6. Mmdreza3D

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ ولی جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): چرخشی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون ی مدت نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دیگه با آریا اوکی هستم دوتا میزنیم و ... همین دیگه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون آرش گفته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار