majid80

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  28
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره majid80

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب.جالب.شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوببه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوببه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2.3بار
 2. majid80

 3. majid80

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: استفاده از ایم در مسابقه • مدارک (فیلم یا عکس): http://s9.picofile.com/file/8306335984/Record_2017_09_13_14_28_53_296.avi.html
 4. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب.باحال.شوخ.جالب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوببه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4بار
 5. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ.باحال.سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوببه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4بار
 6. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسرخیلی جالب.شوخ.باحال هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خیلی خوببه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4بار
 7. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب.شوخ.جالب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا11ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اینکه به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوببه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4بار
 8. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.صبور.جالب.شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا11ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشن خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا5بار
 9. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.صبور.جالب.شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا11ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون فکشن خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا5بار
 10. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.شوخ.جالب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10تا11ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00تا00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوببه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5بار
 11. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.شوخ.جالب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فککشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن جالبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6بار
 12. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب.شوخ.کاری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7.8 بار
 13. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.صبور.جالب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون می خواستم به این فکشن بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7.8بار
 14. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.جالب.کاری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6.7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6.7بار
 15. majid80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مجید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال.جالب.کاری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6.7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00تا21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6.7بار