mehdiiiheydariii

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  49
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره mehdiiiheydariii

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به عکاسی •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 2. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به عکاسی •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 3. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوبش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به عکاسی •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 4. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: lمهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال روزانه چقدر بازی میکنید: 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 15تا20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اکتوتیش راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 5. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: lمهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال روزانه چقدر بازی میکنید: 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 15تا20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اکتوتیش راحته • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 6. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نیست... • توضیحات: فش دادن شدت بالا ! مدارک فیلم یا عکس : https://uupload.ir/view/voice_2022_10_4_16_25_21_ycwv.zip/
 7. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال سرگرم کننده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 17تا2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه ای بهش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه من • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه شدیدی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 8. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال سرگرم کننده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 17تا2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه ای بهش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه من • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه شدیدی دارم به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 9. mehdiiiheydariii

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون دوبار گواهی نامه من رو بی دلیل گرفتن رفیقشون هم منو الکی کال دادن • شاهد ها: خدا • مدرک/عکس یا فیلم:
 10. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاد . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار ویرایش
 11. mehdiiiheydariii

  کس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاد . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار ویرایش
 12. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیررضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاد . • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نامعلوم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5بار
 13. mehdiiiheydariii

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نیست • توضیحات: تیر اندازی بی دلیل • مدارک (فیلم یا عکس):
 14. mehdiiiheydariii

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: نیست • توضیحات: ایشون بدون اینکه کار منو انجام بده هلپمی رو قطع کرد • مدارک (فیلم یا عکس):
 15. mehdiiiheydariii

  پس میگیرم