175 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 709 بازدید
 1. سوء استفاده از کامند - Nazim

  • 1 پاسخ
  • 108 بازدید
 2. بی کفایتی در انجام وظیفه | Tiredboy

  • 1 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 145 بازدید
 3. Cyclone - فحاشی با شدت بالا

  • 1 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 116 بازدید
 4. جواب غلط mking22

  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 122 بازدید
 5. عدم توانایی | pinkgirll

  • 3 پاسخ
  • 261 بازدید
 6. کیک از اونت Blood_Seeker

  • 3 پاسخ
  • 120 بازدید
 7. Non-RP NaZiM

  • 3 پاسخ
  • 174 بازدید
 8. ناتوانی هلپر AbbasMz

  • 3 پاسخ
  • 123 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 93 بازدید
 9. جواب ندادن هلپر AbbassMZ

  • 2 پاسخ
  • 138 بازدید
 10. ناتوانی هلپر ABBASmsz

  • 3 پاسخ
  • 195 بازدید
 11. MrAlberT-بی توجهی به Helpme

  • 3 پاسخ
  • 124 بازدید
 12. ChiliBoy-اداره ی اشتباه مسابقه

  • 4 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 84 بازدید
 13. کیل ایونت بی دلیل | NaziM

  • 1 پاسخ
  • 109 بازدید
 14. اشتباه جواب دادن هلپر Reine

  • 1 پاسخ
  • 115 بازدید
 15. نا آگاهی و دیر جواب دادن Chiliboy

  • 1 پاسخ
  • 113 بازدید
 16. FEnglish Chiliboy

  • 2 پاسخ
  • 129 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 140 بازدید