580 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1832 بازدید
 1. توهین و فینگلیش Moonwolf

  • 1 پاسخ
  • 71 بازدید
 2. شکایت از Rhythm

  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
 3. کیک اشتباه- _Mojrem_

  • 2 پاسخ
  • 119 بازدید
 4. Rhythm-رد بی مورد

  • 1 پاسخ
  • 144 بازدید
 5. توهین لیدر در چت f/

  • 4 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 207 بازدید
 6. Invisible - رعایت نکردن قوانین

  • 1 پاسخ
  • 192 بازدید
 7. Aria.Gh - اخراج با fp بیشتر

  • 4 پاسخ
  • 272 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 174 بازدید
 8. Rhythm - کیک اشتباه

  • 1 پاسخ
  • 134 بازدید
 9. تخطی قانون - Rhythm

  • 2 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 200 بازدید
 10. ناداوری در تست - Saman (دست راست لیدر)

  • 2 پاسخ
  • 174 بازدید
 11. مجازات اشتباه - CordinaL

  • 1 پاسخ
  • 90 بازدید
 12. بی دقتی در اخطار دادن - M]a[M]aL]

  • 5 پاسخ
  • 176 بازدید
 13. رد کردن تست بی دلیل Mehdi_invisible

  • 3 پاسخ
  • 194 بازدید
 14. تحدید لیدر Snow

  • 1 پاسخ
  • 129 بازدید
 15. MohammadReza | رعایت نکردن قوانین

  • 3 پاسخ
  • 120 بازدید
 16. Vertical - عدم رسیدگی به پست های Forum

  • 3 پاسخ
  • 195 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 197 بازدید
 17. Ghelion - عضویت باره دوم

  • 1 پاسخ
  • 108 بازدید
 18. کیک الکی - Delusion

  • 4 پاسخ
  • 189 بازدید
 19. شکایت از لیدر رد تست Luciano

  • 3 پاسخ
  • 143 بازدید
 20. /News اشتباه - Church

  • 2 پاسخ
  • 159 بازدید