1180 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. فرم شکایت (قبل گزارش خوانده شود)

  • 0 پاسخ
  • 3816 بازدید
 2. شکایت از CoCain

  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
 3. Abuse Rezza

  • 0 پاسخ
  • 69 بازدید
 4. Ekick بی دلیل Rezza

  • 1 پاسخ
  • 102 بازدید
 5. a-jail بی دلیل | DarkLife

  • 1 پاسخ
  • 165 بازدید
 6. Teleport - Aryan82

  • 4 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 358 بازدید
 7. Non rp zombie ranger

  • 2 پاسخ
  • 206 بازدید
 8. Rubick - Warn

  • 1 پاسخ
  • 151 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 355 بازدید
 9. Ajail Saeid

  • 1 پاسخ
  • 182 بازدید
 10. بن بی مورد- Amin

  • 1 پاسخ
  • 164 بازدید
 11. لو دادن وارن و چت های ادمینی - Matin_

  • 1 پاسخ
  • 236 بازدید
 12. بی احترامی و دیر جواب دادن HaJi.GaN

  • 12 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 208 بازدید
 13. تشخیص نادرست - Roya

  • 1 پاسخ
  • 260 بازدید
 14. بن بی دلیل Roya

  • 1 پاسخ
  • 157 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 138 بازدید
 15. شکایت از ادمین وار | Anonymity

  • 1 پاسخ
  • 195 بازدید
 16. slap بیمورد Snow_vi

  • 1 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 194 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 194 بازدید
 17. Wrong Ban | Kamyab

  • 2 پاسخ
  • 214 بازدید
 18. کیک ندادن ادمین - roya

  • 1 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 266 بازدید