گروه خصوصی  ·  11 کاربر

MasTerS

گروه خصوصی

این گروه خصوصی است به این معنی که تنها کاربران این گروه می توانند مطالب آن را مشاهده نمایند.

در مورد این گروه

این گروه مختص ممبر های عزیز کلن MasTerS میباشد. جهت درخواست دعوت به کلن با ایدی : @PoddiN در تماس باشید.

رهبرها و مدیران

 1. PoddiN

  PoddiN

  صاحب

  تاریخ عضویت

  December 19, 2019

 2. HajAta

  HajAta

  رهبر

  تاریخ عضویت

  January 25

تمامی کاربران

 1. TERZAN

  TERZAN


  تاریخ عضویت

  July 25

 2. Nima00edit

  Nima00edit


  تاریخ عضویت

  June 17

 3. SkeletooN

  SkeletooN


  تاریخ عضویت

  May 26

 4. MortezaSPM82

  MortezaSPM82


  تاریخ عضویت

  May 26

 5. ArazNaderyGg

  ArazNaderyGg


  تاریخ عضویت

  March 27

 6. hoseindubl2

  hoseindubl2


  تاریخ عضویت

  March 27

 7. PARSAzs

  PARSAzs


  تاریخ عضویت

  January 25

 8. HajAta

  HajAta

  رهبر

  تاریخ عضویت

  January 25

 9. ajavdan83

  ajavdan83


  تاریخ عضویت

  January 13

 10. KaVeiC

  KaVeiC


  تاریخ عضویت

  January 13

 11. PoddiN

  PoddiN

  صاحب

  تاریخ عضویت

  December 19, 2019