hoseindubl2

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  5
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره hoseindubl2

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

39 بازدید کننده نمایه
 1. hoseindubl2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور جدی بعضی موقع شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21الی 3 بامداد و صبح ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الی 2 بار
 2. hoseindubl2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح ها و شب ها از ساعت 18 تا 3 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2
 3. hoseindubl2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمی دانم والا ولی زیاد است • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح ها و شب از ساعت 18:00 تا 3بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:1.2
 4. hoseindubl2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7.8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): صبح حا و شب ها از ساعت 21تا 3 بامداد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1.2
 5. hoseindubl2

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور جدی بعضی موقع شوخ تب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21الی 3 بامداد و صبح ها • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الی 2 بار