ArazNaderyGg

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ArazNaderyGg

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و زود اصبانی میشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام تجریه کسب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش پول هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا 4 بار
 2. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 یا 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارش سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4
 3. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان - اتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: می خواستم بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارش زیاد سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 2 باز
 4. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_ اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخوام رنک 2 شم برم پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست: چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار 
 5. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 یا 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: می خواستم بیا دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 یا 3 بار
 6. ArazNaderyGg

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم یه فکشنه دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بد نیس
 7. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_ اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخوام رنک 2 شم برم پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست: چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار 
 8. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_ اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخوام رنک 2 شم برم پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست: چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار 
 9. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_ اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون میخوام رنک 2 شم برم پلیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست: چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار 
 10. ArazNaderyGg

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ می خوام برم دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوبن همه عالی
 11. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان وفعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام پول در بیارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما بیارمکارش سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 12. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سوین • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان وفعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام پول در بیارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما بیارمکارش سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 13. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سوین • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان وفعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس تغییر میکنه • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام پول در بیارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما بیارمکارش سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 14. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان _اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 یا 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:می خواستم بیام این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارش رو خوب بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4
 15. ArazNaderyGg

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت یا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00 یا 16:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تکراری بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارش سخت نیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4