Ali

درخواست عضویت

2673 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: JONOON1234.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری بسیار مودب و باشخصیت و باکلاس ، خودپسند هم نیستم!
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): در بازه زمانی 14 الی 22
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنم کجا بود!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل علاقه ام به تاکسیرانی که از کودکی در من مشهود بود.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به همان دلیلی که در بالا توضیح آن را ارائه نمودم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حدود 4 الی 5 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[َpha] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[َjonoon1234] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دسته ی ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:•%5BAghaomid%5D.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم عاشق تاکسی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدر مشکل دارم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول و عشقش
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آرومم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

ویرایش شده در توسط amirreza1382222

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .jak..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال با اخلاق گیمر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 تا 2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و جالبی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مشغول به کار باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[soltanmohammad] در خواست شما برای عضویت در تاکسی رد شد. (دلیل پاسخ های غیر قابل قبول در فیلد ها)

[َ.jack.] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

ویرایش شده در توسط Mohammad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: DoShiZe.png
• سن واقعی: ۱۶
• اسم واقعی: سارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاقم. قوانین رو جدی میگیرم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا ۴ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۷:۰۰-۲۲:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و میخوام کار کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن ملایمیه و علاقه دارم به این فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[َHesam_j] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[Doshize] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5B3NaToR%5DHadi.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: هادی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم . باصبر زیاد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 - 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5 - 9
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد قضیه 1 سال و  نیم پیشه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن آرومیه/صیر میخواد که دارم..
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فقط آروم بود و صبر
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3Nator]Hadi] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

ویرایش شده در توسط Mohammad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 
sara021.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: سارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق / کوشا / فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 7 یا 8 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تاحالا نبودم تو فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن رو دوس دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم توش فعال باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Sara021] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

amirali.138422525.png

• سن واقعی: 13
• اسم واقعی: امیرعلی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی خوش اخلاق  صبور بامرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 4 ساعت شاید 6ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00-17:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به تاکسرانی علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  حداقل 3 بار حداکثر 5 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: aliof_abc79.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم شوخی هستم و عاشق بازی های آنلاین و از نظر خودم پلیر خوبی هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-14:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فشکن قبلی نبودم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و فکر می کنم جای خوبی برای منه و لیدر خوبی هم داره.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر با تجربه و خوبی داره و این فکشن رو دوست دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Hesam_j] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[amirali.1384] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[Aliof_abc79] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  .Mili..png
• سن واقعی:  21
• اسم واقعی:  میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  مهربان و خوش اخلاق و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 الی 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  فکشن خوبی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  این فکشنو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: amirreza1382222.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: امیررضا :)
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم آرومیم اما خیلی عاشق ظول تو بازی:|
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت الی 8 ساعت تو ایام تعطیل
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا از 2:00 تا 22:00اینا
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی شدید پوله کم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پوله خوب لیدر خوب ;)
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون آدم پول دوستیم :ِD
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار رو حتما

ویرایش شده در توسط amirreza1382222

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[...Amirreza1382] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلS%40R%40_Kh%40NoM.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: سارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد خشتیپ و پسر کش که تا 19 سالگی تو زندگیش موفق بوده از این به بعدش رو خبر نداریم خشگل،خوش تیپ،با معرفت،زیبا
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):10:00 - 21:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن دیگه ای نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکر میکنم این فکشن به تونه تو زندگی به من کمک کنه و بتونم خرج زندگی رو در بیارم، علاقه به فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر میکنم علاقه خواسی به این فکشن دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Sara_khanom] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: _RacK_.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: رضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  بیکار ,   خسته  , کله شق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 15:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:2 روز انلاین نشدم   fp 60 داد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله توش پول هس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلن بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[_Rack_] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 Kiyarash.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: کیارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم و زود با همه رفیق میشم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14تا15و 16تا 18
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی بود که علاقه نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  فکشن فعالی هست و علاقه خودم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر عالی که داره و کار با ماشینش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Kiyarash] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

شما بایستی قوانین عمومی سرور، قوانین عمومی دستۀ ملایم و قوانین دستۀ تاکسی را به خوبی بخوانید و بدانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Wild.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:رامتین 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بدون شرح
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3-5 10-12
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به رانندگی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد زیادی هستند که بدون وسیله هستن و فقط برای کمک کردن میام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ در صورت لزوم زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %28A%29li_leito.png
• سن واقعی: 13
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان دست دل باز با حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7:00تا 12:20 دقیقه ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهش علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد زیادی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری