Ali

درخواست عضویت

2713 ارسال در این موضوع قرار دارد

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل%28alisa_1379%29.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: Ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق سمپ و بازی های آنلاین و از نظر خودم گیمر خوبی هستم و در کل بچه خوب و با معرفتیم. 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 5 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-14:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نبودم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن رو دوست دارم و اعضای خوبی داره و کلا این کار  رو دوست دارم. 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این فکشن رو دوست دارم و لیدر بسیار خوب و با تجربه ای داره.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 الی 4 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلMnl.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قانونم و سرم تو کاره خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:من قبلن در هیچ فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این کار علاقه دارم و پول خوبی هم داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

shayani.png

 

• سن واقعی: 18


• اسم واقعی: شایان


• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  سرم کار خودمه و بادیگران کار ندارم


• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 ساعت


• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):

 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی ندارم


• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون به نظرم بهترین فکشن ملایم تاکسی هست و به رانندگی علاقه دارم


• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  سرم کار خودم است و به دیگران احترام میزارم


• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ فرق نمیکنه شاید 5 بار یا 7 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:     miladp.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  روزی حداقل 3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[َAlisa_1379] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[MNL] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

[Shayani] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AceAlireza.png

• سن واقعی: 18

• اسم واقعی: علیرضا

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق تاکسیرانی تو وجودمه !!

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 یا 3 ساعت !! اگه بتونم بیشتر !!

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ بین 3:30 تا 5 ، 5:30 و با توجه به گفته بالا اگه بتونم بیشتر !!

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا در فکشنی نبوده ام !!

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گفتم که عشق تاکسیرانی تو وجودمه !!

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر اینکه کارمو با عشق انجام میدم !!

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار !!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Miladp] درخواست شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون(Test) باشید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

CommandX.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سجاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: موقع کار خیلی جدی , علاقه مند به رانندگی و همیشه انلاین
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ کل روز را بازی میکنم
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اگر مدرسه صبح باشم از ساعت 1:15 تا 24:00 اگر بعد از ظهری باشم 10:00 تا 12:30 و 6:00 تا 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این اولین فکشن من است و من در فکشن دیگری نخواهم رفت زیرا به رانندگی و حمل مسافر علاقه زیادی دارم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به رانندگی علاقه دارم به رانندگی علاقه دارم و به رانندگی و حمل مسافر علاقه بسیار زیادی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا (همونجور که گفتم) به رانندگی علاقه زیادی دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 6 بار , اما تازه ثبت نام کردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل @mir007.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  روزی حداقل 3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[CommandX] و [@mir007]

درخواست های شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل

archer99.png]
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مبینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و جدی در کار .
• روزانه چقدر بازی می کنید؟2تا4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00)16:00-20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم !
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست و رانندگی رو دوست دارم .
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میخوام پول در بیارم و دوست دارم فکشن رو !
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Nima2000.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی: نیما
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 تا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همیشه هستم فرقی نداره ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در هیچ فکشنی عضو نبودم!
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  روزی حداقل 3 یا 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل:

Armin[2000].png

سن واقعی:16

اسم واقعی:آرمین

در 30 کلمه خود را توصیف کنید:من با بقیه ی پلیر ها خوش رفتار می کنم و آن ها را دوست خودم میدونم.

روزانه چقدر بازی می کنید؟3ساعت یا بیشتر

در چه ساعت هایی بازی می کنید؟(مثلا8:00-12:00):19:00تا23:00

چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در هیچ فکشنی نبودم.

برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟(حداقل 30 کلمه):به نظرم فکشن خوبیه.

چرا فکر می کنید که این فکشن جای خوبی برای شماست؟به نظرم این فکشن عالی هست.

روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [Nima2000] و [archer99] و [AceAlireza]

درخواست های شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

ویرایش شده در توسط Mohammad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل%5BB%5DuGaTTi.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام سرو تو کار خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4یا5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلraminrezaeian.png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: رامین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
بسیار صمیمی کار بلد و تابع قوانین هستم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30 - 18:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی عضو نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
تاکسی رو دوست دارم و به قوانین تاکسی اشنایی کامل دارم...
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون علاقه بسیار زیادی به تاکسی دارم و فکر میکنم میتونم درامد خوبی داشته باشم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Bugatti] درخواست های شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

[Raminrezaeeian] درخواست شما برای عوضیت در تاکسی رد شد. به دلیل مشکوک بودن حساب به (Multi). جهت شفاف سازی می توانید با خود من چه در فروم یا بازی تماس داشته باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلRich.png
• سن واقعی:16 
• اسم واقعی: ایمان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب شوخ سختگیر با حال با کسی هم بحس نمیکنم دعوا شم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیل امتحانات و درس
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه بهترین دوستم لیدر اینجاست و فکشن خوبی هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون لیدرش آدم درستی هست 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  1 تا 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[Rich] درخواست های شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 alireza.h8090.png

سن واقعی: 15
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه آدمی هستم شوخ طبع و بسیار مسئولیت پذیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟3الا4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9_10_11
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خیلی زیاد به راننده تاکسی بودن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با لیدر خوبی که این فکشن داره وتعریف دوستانم راجع به این فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3 بار 

ویرایش شده در توسط alirezah8000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلLORD.Mohammad.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی ملایم و در موقع کار جدی هستم و به کارم اهمیت میدهم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17 تا 21
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله و ملایم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم به مردم کمک کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکنان [Armin2000] و [Alireza.h8090] و [Lord.Mohammad]

درخواست های شما برای عضویت در تاکسی تایید شد، قوانین را مطالعه کنید و آماده ی آزمون (Test) باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

%5Bsoltanmohamad%5D.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 تا 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[soltanmohammad] در خواست شما برای عضویت در تاکسی رد شد. (دلیل پاسخ های غیر قابل قبول در فیلد ها)

ویرایش شده در توسط Mohammad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

pha.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: پرهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق-جدی در کار-مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: توی فکشنی نبودم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای همکاری و علاقه به این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1-2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری