mOoHaMmAD

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره mOoHaMmAD

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق دسته متوسط و گانرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق دسته متوسطم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 2. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: محمد • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هیجان جو و عاشق دسته متوسط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم گانرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 3. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقم به یدک کش زیاده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 4. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هیجان جو و عاشق وار های دسته متوسط • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقم به دسته متوسط زیاده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 5. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 6. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از پسش بر میام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 7. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به دسته متوسط دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اعضای خوب و دست به تفنگم بدنیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 8. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام به کسی کاری ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد هیجان بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدمو دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 9. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام کاری با کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی بسیار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5 بار
 10. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام کاری با کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی بسیار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5 بار
 11. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16• اسم واقعی: محمد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 12. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16• اسم واقعی: محمد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 5 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 تا 5
 13. mOoHaMmAD

  • سن واقعی:16• اسم واقعی: محمد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 5 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 20:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقشو دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 الی 5
 14. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16• اسم واقعی: محمد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به گارد ملی دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم - سابقه دپارتمنت داشتم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5
 15. mOoHaMmAD

  • سن واقعی: 16• اسم واقعی: محمد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 19:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به گارد ملی دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینشو بلدم - سابقه دپارتمنت داشتم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5