1435 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست مرخصی طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید:

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

 

• نکات:

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده نمی توانید از مرخصی خود استفاده کنید!

- تا زمانی که درخواست مرخصی شما توسط Leader پذیرفته نشده صبور باشید و دو بار پست ندهید!

- برای نیامدن به Meeting واجب است که درخواست مرخصی بدهید تا FW دریافت نکنید، قابل توجه که از تعداد درخواست مرخصی شما کم خواهد شد.

- مسئولیت غیبت شما در Meeting و روز های دیگر همراه با مرخصی به عهده خودتان هست، مثلاً اگر قوانینی در اقلیت تغییر یابد، شما باید از بخش اطلاعیه های اقلیت از آن مطلع شوید و داشتن مرخصی و ندانستن قوانین بروز شده برای ما دلیل موجهی نخواهد بود!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SepehrHSM.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017-06-05 تا 2017-6-27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خراب شدن لپتاپ بعلاوه امتحانات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SepehrHSM.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/06/06 تا 2017/06/28

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خراب شدن لپتاپ + امتحانات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

Roozbeh%5Bmc%5D.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017/6/23 الی 2017/7/5

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ 

زیارت و سیاحت، احتمال حضور دوست بنده در میتینگ 2017/6/29 بجای من وجود دارد، با شما هماهنگ خواهم کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AliKeRmaN مهمان

@Roozbeh درخواست مرخصی شما قبول شد ، سفر خوشی را برای شما آرزومندیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: miladp.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017/6/30 تا 2017/7/37 البته احتمال داره یکی دو روز زود تر بیام (اگر نبودم دوستم به میتینگ میاد)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برای سفر و تفریح

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: miladp.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

2017/6/30 تا 2017/7/07 البته احتمال داره یکی دو روز زود تر بیام (اگر نبودم دوستم به میتینگ میاد)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برای سفر و تفریح

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: amir_h.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/07/09 تا 2017/07/20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به خاطر مشکل مودم مجبورم تا زمانی مرخصی بگیرم تا مشکل حل بشه 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SepehrHSM.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/07/24 تا 2017/08/10

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به مسافرت میرم همچنین لپتاپم شارژرش مشکل پیدا کرده و نمیتونم آنلاین شوم.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TheNight.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2017/7/26 تا 2017/8/8

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به مسافرت میرم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

Roozbeh%5Bmc%5D.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 

از پنجشنبه 2017/7/27 (96/4/5) لغایت دوشنبه 2017/7/31 (96/4/9) و غیبت در میتینگ 2017/7/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل یسری مشکلات نمیتونم در میتینگ شرکت کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BAgent%5DLeon.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/07/27 تا 2017/07/30

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به میتینگ نمیرسم, به دلایلی دسترسی ندارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

miss_banafshe.png

 

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):

1/08/2017 تا 4/08/2017

 

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟

بدلیل مسافرت شاید نتوانم در این چند روز در فکشن حضور داشته باشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@banafshe  با درخواست مرخصی شما موافقت شد. موفق باشید.

ویرایش شده در توسط Ho3einmz

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

SepehrHSM.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):

2017/08/10 تا 2017/08/23

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟

متاسفانه شارژر لپتاپ بنده همچنان مشکل داره و بنده نمیتوانم به بازی بیام.

اگر درست شود تمام کم کاری هارو جبران میکنم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TheNight.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/8/22 تا 2017/8/26

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل خراب شدن کامپیوتر نمیتونم در میتینگ حضور داشته باشم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری