Ali

درخواست استعفاء

630 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: NeoTeX.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ممبراش اخلاق ندارن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: داش سامان خودت گلی ممبرات اخلاق ندارن

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

laitertar.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شودم.درامد کم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ساب لیدر و اعضا عالی اما لیدر خیلی کم انلاین میشه. اعضا رو بی ارزش میدونه و با ما به درستی صحبت نمیکند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@NeoTeX

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 60FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@laitertar

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 60FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:

shadi6775.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ زمان کافی برای بازی ندارم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدر. با آرزوی موفقیت براشون

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Keshish.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن از اقلیت ها

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ariya0as.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ کلاس

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ممنون از زحمات لیدر :|

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Keshish

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 60FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ariya0as

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 10FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@shadi

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 10FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  Royaaa.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن از اقلیت و کمبود وقت کافی

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب

ویرایش شده در توسط Royaaa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Royaaa

با درخواست استعفا شما موافقت شد، بعد از رویت شدن این پست شما با 10FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: arsalanii123.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ عدم وقت کافی

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر و اقلیت بسیار عالیی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ...zeus....png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی .ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: XxxbangxxX.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میرم فکشن دیگه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: فکشن عالیی هست ولی خسته شدم میرم فکشن دیگه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ...zeus....png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم و تعداد ssکمه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: CapTaiN_MacTavish.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله.

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام یکی یکی faction هارو امتحان کنم.

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار عالی و صبور و محترم خیلی خوشم اومد. مرسی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

iranian.png

 

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام اقلیت تاکسی رو تجربه کنم.

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرمون عالیه ، امیر آقا کارش درسته ، من از اقلیت ایشون میرم ، ولی بازم باهاشون رفیقم و دوستشون دارم ، همه رفیقای توی این اقلیت رو دوست دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  Nayere.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ یکم خسته کنندست

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدری بود که تو این مدت بازی کردنم دیده بودم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@iranian @Nayere با درخواست استفا شما عزیزان موافقت شد، بعد از نمایش این پست شما با 60FP از اقلیت خارج خواهید شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

E.VI.DI.png

 آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

برای چی از اقلیت استعفا میدهد؟ برای کسب تجربه در فکشن های دیگر و بعضی مشکلات

بیشنهادت درباره لیدر ؟ سامان که قبلا بود خوب بود 

لیدر جدید هم امیر اونم خوبه

با ارزوی موفقیت

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری