PoiSoNiOuS

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  372
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

15 خوب

9 دنبال کننده

درباره PoiSoNiOuS

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/06/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. PoiSoNiOuS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یک آدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 -21:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 2. PoiSoNiOuS

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 23 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر و گنگ و عاشق کشت و کشتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ب بالا • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون گانر هستم و دسته متوسطرو دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. PoiSoNiOuS

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات:من توهین کردم، همه چی تو SS معلومه، فقط بگم که وانتد اشتباه که مجازاتش FW هست • شاهد ها: - • مدرک/عکس یا فیلم:
 4. PoiSoNiOuS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قاضی خداس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ نداشتن سیستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85 ویرایش گزینه ها
 5. PoiSoNiOuS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قاضی خداس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ نداشتن سیستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85
 6. PoiSoNiOuS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: ارمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قاضی خداس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیس • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید؟ نداشتن سیستم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85
 7. PoiSoNiOuS

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/.Arman"][/url] - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 7روز 2019/5/7 تا 2019/5/14 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ یه مدت به سیستم دسترسی ندارم
 8. PoiSoNiOuS

  @Diamoond258 درخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری حضور دارید.
 9. PoiSoNiOuS

  @MiLaD021 @Bezileiدرخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری حضور دارید @alireza2411 درخواست عضویت شما قبول شد، برای تست آماده باشید!
 10. PoiSoNiOuS

  @ParsaRo درخواست عضویت شما رد شد، شما سطح لازم را ندارید. @GodViper @Snow @BabeFire درخواست عضویت شما قبول شد، برای تست آمادهباشید!
 11. PoiSoNiOuS

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آرمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زیاد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم یه مدت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و تجربه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 12. PoiSoNiOuS

  @amirt شکایت شما پذیرفته شد. بازیکن مورد نظر اخطار لازم را دریافت کردند
 13. PoiSoNiOuS

  @Cronos درخواست عضویت شما قبول شد، برای تست آماده باشید!
 14. PoiSoNiOuS

  @ISIAliISI درخواست شما پذیرفته شد، موفق باشید.
 15. PoiSoNiOuS

  @Tommy شکایت شما پذیرفته شد. بازیکن مورد نظر اخطار لازم را دریافت کردند