Keshish

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  113
 • حمایت مالی

  2,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

4 دنبال کننده

درباره Keshish

 • درجه
  عضو حرفه ای

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قطعا مرد شریفی هستم و درود بر شما! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ قطعا 4 ساعت و درود بر شما! • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): قطعا 00:00-05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قطعا به وجود اوردن اندکی تغییر و درود بر شما! • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قطعا برای انجام رسالت خود در این زمینه و درود بر همه! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ البته که قطعا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ قطعا 2بار!
 2. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: پوریا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قطعا مرد شریفی هستم و درود بر شما! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ قطعا 4 ساعت و درود بر شما! • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): قطعا 00:00-05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قطعا به وجود اوردن اندکی تغییر و درود بر شما! • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قطعا برای انجام رسالت خود در این زمینه و درود بر همه! • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ البته که قطعا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ قطعا 2بار!
 3. Keshish

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ قطعا بله و درود بر شما! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ قطعا دلایل شخصی و درود بر شما! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: قطعا عالی و درود بر ایشان!
 4. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 69 • اسم واقعی: نصر الله • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نصر خدا هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشنه جالبی به نظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 5. Keshish

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلایل شخصی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: چی بگم والا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون پسر خوبی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چونکه میخوام به این فکشن بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چونکه فکر میکنم جای مناسبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 7. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تعریف از خود اشتباهه! • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دستور از بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باید از دوستان پرسید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 8. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 36 • اسم واقعی: شیر ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: چی بگم والا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون پسر خوبی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چونکه میخوام به این فکشن بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چونکه فکر میکنم جای مناسبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 9. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: قلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من پسر خوبی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00-12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ساب لیدر خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 10. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: سد ناصر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هرررلییی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00-23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بچها طالب هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کاکو خودمون پایشو ساختیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 11. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: قاسم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به یاد نمیارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به اصرار دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همچین فکری نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 12. Keshish

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: قاسم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 01:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به یاد نمیارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به اصرار دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همچین فکری نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 13. Keshish

  @SniFF @BlaCkJusTiCe درخواست عضویت شما پذیرفته شد, آماده تست باشید • 10 سوال از قوانین عمومی سرور • 10 سوال از قوانین دسته ی متوسط موفق باشید نکته: اقلیت در حال حاضر تکمیل می باشد در صورت خالی شدن به شما اطلاع خواهیم داد.
 14. Keshish

  @Noise درخواست مرخصی شما قبول شد
 15. Keshish

  @MaShTi درخواست عضویت شما پذیرفته شد, آماده تست باشید • 10 سوال از قوانین عمومی سرور • 10 سوال از قوانین دسته ی متوسط موفق باشید نکته: اقلیت در حال حاضر تکمیل می باشد در صورت خالی شدن به شما اطلاع خواهیم داد.