Ali

درخواست استعفاء

638 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AsTronauT.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ گیم کم میام فکشن نباشم بهتره 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: امیر کارش عالیه (قدرشو بدونید) زحمت خیلی میکشه برای فکشن.
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Custom.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟  بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: هر چقدر از خوبیشون بگیم کم گفتیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AsTroNauT با درخواست استعفا شما مخالفت شد، شما تا زمانی که آنلاین میشوید هرچند کم میتوانید وظایف محوله رو انجام بدید.

@SAJI  با درخواست استعفا شما موافقت شد. بعد از تایید این پست شما با 10FP از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: DrunK_PlaYeR.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@DrunKPlaYeR با درخواست استعفا شما موافقت شد، شما بعد از رویت شدن این پست با 60مجازات اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AsTronauT.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله!

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: امیر کارش و مدیریت کردنش در فکشن خیلی خوبه امیدوارم (همیشه سربلند کنار ممبر هایه فکشنش باشه)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Danial.Killer.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بنده به این لیدر جدید زیاد عادت ندارم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اقلیت خوبیه همچنین ساما جان لیدر خوبیه ولی بنده با ایشون حال نمیکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5B_ChieF_%5D.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغیر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:این فکشن لیدر خوب و کار درستی دارد و همینطور لیدر قیبلی این فکشن آقا امیر Waziring  هم بسیار خوب و عالی بودند  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: P4rs4.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ این بار %100 میرم!!!

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدن از اقلیت و عوض شدن لیدر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش به فکشن میرسه نطر خاصی ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Ahmad_Ghost.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی هستین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@P4rs4 با درخواست شما موافقت شد، شما با 10اخطار اقلیت خارج خواهید شد.

@AhmadGhost  با درخواست شما موافقت شد، شما با 60اخطار اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5B_SiNa_%5D.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن ب فکشن دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدری بی نقص و عالی; تشکر از زحمات شما.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Mr_Frick.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BP%5DAmir%5BY%5D.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله!

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدره خوبی هست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: daniAl4134.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله کاملا

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای تجربه بیشتر در اقلیت های دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر سامان جان عالین منم باهاش خیلی حال کردم امیدوارم منو ببخشه و بخاطر اون نیست که استعفا میدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@SGM با درخواست شما مخالفت شد به دلیل تغییر نظر.

با درخواست شما موافقت شد، شما با 10اخطار اقلیت خارج خواهید شد.

@danial4134

با درخواست شما موافقت شد، شما با 60اخطار اقلیت خارج خواهید شد.

@Frick

@AmirPY

 

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AlBerT.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ مشکل با ممبر ها

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین لیدر دنیا

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ali_80.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ F.B.I

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: سامان خیلی ایدر خوبیه من تشکر میکنم که منو به اقلیت راه داد خدافظی میکنم :|

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

eyepatch.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دلیله مشکلات مدرسه و ...

 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ساب لیدره بسیار مهربان و زحمت کش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Heydar.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته ککنندس

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوب و سخت کوشی هست

ویرایش شده در توسط Heydar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری