AhmadGhost

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  24
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AhmadGhost

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 2. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: من به یکی از دوستام شماره موبایل گیم را دادم و بعدش یک دفع بن شدم • مدارک (فیلم یا عکس): http://uupload.ir/files/ivfx_sa-mp-076.png
 5. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ارام و ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیکار بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار جالب پول خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش مسلطم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 6. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ارام و ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیکار بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار جالب پول خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش مسلطم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 7. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ارام و ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیکار بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار جالب پول خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش مسلطم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 8. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ارام و ساکت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیکار بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار جالب پول خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به قوانینش مسلطم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 9. AhmadGhost

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق قانون مدار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اینجا اولین فکشنم هست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کار راحتی داره وبرای لول من مناسب هس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کار راحتی داره وبرای لول من مناسب هس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4 بار
 10. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اعتماد به نفس بالا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته ملایم خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. AhmadGhost

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منظم خوش اخلاق صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حقوق کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب کار جالب و راحت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حقوق خوب کار راحت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 4 بار
 12. AhmadGhost

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پنج تا هفت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این فکشن علاقه بیشتری داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ازش خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4یا5 بار