Aminjooker

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره Aminjooker

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

547 بازدید کننده نمایه
 1. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • توضیحات: با سلام من به چه دلیل تعلیق شده ام؟؟؟ من زمانی که اکانت را با پول گیم خریدم این کار ممنوع نبود اگر به خاطر این موضوع بن شده ام این کار اون زمان ممنوع نبوده و در غیر این صورت من تخلفی انجام ندادم
 2. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب - پابند قانون - باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه و خوشم میاد و علاقه زیادی هم دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به پلیس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 تا 5 بار
 3. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور آرام بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون از یدک کش خوشم میاید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 4. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور آرام بامرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن و فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون از یدک کش خوشم میاید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 5. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با مرام آروم خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه به این فکشن دارم و خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 6. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با مرام آروم خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه به این فکشن دارم و خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 7. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با مرام آروم خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00_2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه به این فکشن دارم و خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 یا 4 بار
 8. Aminjooker

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:بامرام-خوش اخلاق-فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟4تا6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از مولم خوشم میاد و علاقه مند هم هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سرگرم یک کاری میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4تا5
 9. Aminjooker

 10. Aminjooker

 11. Aminjooker

 12. Aminjooker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امین • اسم واقعی:17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ،بامزه،جدی در کار ،فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت بتونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از LMخوشم میاد و کلا از دسته ی متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون درامد خوبی دارد واز متریال و دراگ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3یا4