sohrabv

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره sohrabv

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. sohrabv

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زحمت کش و نان آور منزل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14--06 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مدتی بازی نمیکردم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه در راه موفقیت های آینده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از بچگی دوست داشتم خبرنگار بشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-
 2. sohrabv

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زحمت کش و نان آور منزل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14--06 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مدتی بازی نمیکردم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه در راه موفقیت های آینده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از بچگی دوست داشتم دکتر بشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 3. sohrabv

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: زحمت کش و نان آور منزل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14--06 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مدتی بازی نمیکردم کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه در راه موفقیت های آینده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از بچگی به یدک کشی علاقه داشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 4. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟6-7 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14تا04 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشغله درسی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه و پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ آسون و جذاب به نظر میرسه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 5. sohrabv

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: سلام من داشتم کارمو تو چهار راه انجام میدادم , و هیچ قانونی رو هم نشکستم که این دوستمون milad80 اومد اصرار که g کن ریپیر میخواد دوستم و منو برد یه جای خلوت و این دوستش که پلیس بود اومد و یه چیزایی گفتن بهم دیگه و همینطوری لایسنس من رو گرفت کشکه مگه به چه دلیلی مثلا ؟ مدارک :
 6. sohrabv

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: سلام من داشتم کارمو تو چهار راه انجام میدادم , و هیچ قانونی رو هم نشکستم که این دوستمون milad80 اومد اصرار که g کن ریپیر میخواد دوستم و منو برد یه جای خلوت و این دوستش که پلیس بود اومد و یه چیزایی گفتن بهم دیگه و همینطوری لایسنس من رو گرفت کشکه مگه به چه دلیلی مثلا ؟
 7. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: نیازمند به کار و دارای وقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 حد اقل • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر ساعتی که شد معمولا عصر تا دیروقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عدم فعالیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه و زمان کافی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقت زیادی نمیگیره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 8. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پیر گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ( 12:00 - 06:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آنلاین نمیشدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه برای کمک به جامعه آسیب پذیر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون روحیه لطیف و ملایمی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 9. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پیر گیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ ( 12:00 - 06:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آنلاین نمیشدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انگیزه برای کمک به جامعه آسیب پذیر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون روحیه لطیف و ملایمی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 10. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: محمد . در 30 کلمه خود را توصیف کنید: Gamer • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00 - 0:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوب و مناسبیه واسه من • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ساعات زیادی آنلاینم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار
 11. sohrabv

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: سهراب • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ظهر به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوس دارم این فکشن رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هروقت که آنلاینم انجمن بازه