AIireza

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  197
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

12 خوب

درباره AIireza

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 04/23/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

930 بازدید کننده نمایه
 1. AIireza

  با سلام خدمتِ شاکی محترم @Abolfazl0099 انسان جایزالخطاست و قطعاً لیدر مربوطه از قصد این حرف رو نزده، اما اخطارهای لازمه به لیدر داده میشه. + بسته شد.
 2. AIireza

  رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-02-19 ساعت 19:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family ساعت 20:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 21:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 19 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود. 2020-02-20 ساعت 15:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 16:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family ساعت 17:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 15 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود
 3. AIireza

  نتایج رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-02-12 ساعت 19:00 اقلیت Grove Street Family حمله ایی به Varios Los Aztecas Family نکرد. Triads Mafia منطقه 30 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Grove Street Family از منطقه 0 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 10 را از Triads Mafia فتح کرد. ساعت 20:00 Grove Street Family منطقه 37 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Triads Mafia از منطقه 18 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 2 را از Grove Street Family فتح کرد. Triads Mafia منطقه 27 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد ساعت 21:00 Triads Mafia از منطقه 27 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 20 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Triads Mafia منطقه 24 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 12 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. 2020-02-13 ساعت 15:00 Triads Mafia از منطقه 17 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Grove Street Family منطقه 43 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Triads Mafia منطقه 47 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 46 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. ساعت 16:00 Triads Mafia از منطقه 38 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 1 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Triads Mafia منطقه 25 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 12 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. ساعت 17:00 Grove Street Family منطقه 33 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 34 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. اقلیت Varios Los Aztecas Family حمله ایی به Grove Street Family نکرد و تسلیم شد. Los Santos Vagos Family منطقه 22 را از Triads Mafia فتح کرد.
 4. AIireza

  رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-02-12 ساعت 19:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family ساعت 20:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 21:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 19 Grove Street Family و Triads Mafiaحمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود. 2020-02-13 ساعت 15:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 16:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family ساعت 17:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 15 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود
 5. AIireza

  نتایج رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-02-05 ساعت 19:00 Varios Los Aztecas Family از منطقه 36 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 30 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 33 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 23 را از Triads Mafia فتح کرد. ساعت 20:00 Los Santos Vagos Family از منطقه 37 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 13 را از Triads Mafia فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 6 را از Grove Street Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 2 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. ساعت 21:00 Grove Street Family منطقه 0 را از Triads Mafia فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 16 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. اقلیت Triads Mafia حمله ایی به Grove Street Family نکرد و تسلیم شد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 12 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. 2020-02-06 ساعت 15:00 Los Santos Vagos Family از منطقه 37 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 42 را از Triads Mafia فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 9 را از Grove Street Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 25 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. ساعت 16:00 Grove Street Family منطقه 31 را از Triads Mafia فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 5 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Grove Street Family از منطقه 24 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 15 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. ساعت 17:00 Grove Street Family منطقه 25 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. اقلیت Triads Mafia حمله ایی به Los Santos Vagos Family نکرد و تسلیم شد. Grove Street Family از منطقه 43 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 15 را از Triads Mafia فتح کرد.
 6. AIireza

  با سلام خدمت شاکی محترم. مدارک لازمه به @Markeloff ارسال شد.
 7. AIireza

  رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-02-05 ساعت 19:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family ساعت 20:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 21:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 19 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود. 2020-02-06 ساعت 15:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 16:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family ساعت 17:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 15 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود
 8. AIireza

  نتایج رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-01-29 ساعت 19:00 Varios Los Aztecas Family از منطقه 36 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 37 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 30 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 20 را از Triads Mafia فتح کرد. ساعت 20:00 Los Santos Vagos Family از منطقه 19 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia از منطقه 47 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 31 را از Grove Street Family فتح کرد. Triads Mafia منطقه 30 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. ساعت 21:00 اقلیت Grove Street Family حمله ایی به Triads Mafia نکرد و تسلیم شد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 12 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 27 را از Grove Street Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 7 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. 2020-01-30 ساعت 15:00 Varios Los Aztecas Family منطقه 47 را از Triads Mafia فتح کرد. اقلیت Grove Street Family به دلیلِ حضور نداشتن لیدر و رنک بالا حمله ایی به Triads Mafia نکرد. اقلیت Triads Mafia به دلیلِ حضور نداشتن لیدر و رنک بالا حمله ایی به Varios Los Aztecas Family نکرد. Los Santos Vagos Family منطقه 28 را از Grove Street Family فتح کرد. ساعت 16:00 اقلیت Triads Mafia به دلیلِ حضور نداشتن لیدر و رنک بالا حمله ایی به Grove Street Family نکرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 22 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. اقلیت Grove Street Family به دلیلِ حضور نداشتن لیدر و رنک بالا حمله ایی به Triads Mafia نکرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 20 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. ساعت 17:00 اقلیت Grove Street Family به دلیلِ حضور نداشتن لیدر و رنک بالا حمله ایی به Varios Los Aztecas Family نکرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 31 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. اقلیت Varios Los Aztecas Family حمله ایی به Grove Street Family نکرد. (منطقه ایی برای حمله وجود نداشت) Los Santos Vagos Family منطقه 44 را از Triads Mafia فتح کرد.
 9. AIireza

  رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-01-29 ساعت 19:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family ساعت 20:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 21:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 19 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود. 2020-01-30 ساعت 15:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 16:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family ساعت 17:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 15 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود
 10. AIireza

  نتایج رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-01-22 ساعت 19:00 Varios Los Aztecas Family از منطقه 36 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 20 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 1 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 20 را از Triads Mafia فتح کرد. ساعت 20:00 Grove Street Family منطقه 8 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Triads Mafia از منطقه 39 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد.. Grove Street Family از منطقه 8 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 47 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. ساعت 21:00 Triads Mafia از منطقه 32 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد.. Varios Los Aztecas Family از منطقه 1 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 33 را از Grove Street Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 22 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. 2020-01-23 ساعت 15:00 Triads Mafia از منطقه 43 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 11 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 46 را از Varios Los Aztecas Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family منطقه 8 را از Grove Street Family فتح کرد. ساعت 16:00 Triads Mafia از منطقه 44 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 1 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 38 را از Grove Street Family فتح کرد. Los Santos Vagos Family از منطقه 8 در مقابل حملۀ Varios Los Aztecas Family دفاع کرد. ساعت 17:00 اقلیت Grove Street Family حمله ایی به Varios Los Aztecas Family نکرد و تسلیم شد. Triads Mafia منطقه 20 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 42 را از Grove Street Family فتح کرد. Triads Mafia از منطقه 20 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد.
 11. AIireza

  رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-01-22 ساعت 19:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family ساعت 20:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 21:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 19 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود. 2020-01-23 ساعت 15:00 Grove Street Family VS Los Santos Vagos Family Varios Los Aztecas Family VS Triads Mafia ساعت 16:00 Grove Street Family VS Triads Mafia Los Santos Vagos Family VS Varios Los Aztecas Family ساعت 17:00 Grove Street Family VS Varios Los Aztecas Family Triads Mafia VS Los Santos Vagos Family نکته: حمله ی اول در تمام وار ها را دسته متوسطی سمت چپ لیست انجام میدهد (یعنی در وار های ساعت 15 Grove Street Family و Triads Mafia حمله ی اول هستند) از زمان ذکر شده تنها 2 دقیقه وقت دارید Attack/ را بزنید در غیر این صورت حمله ی شما لغو میشود
 12. AIireza

  نتایج رقابت های اجباری دسته متوسط 2020-01-15 ساعت 19:00 اقلیت Grove Street Family زمان حمله به Varios Los Aztecas Family را رعایت نکرد و حمله ایی صورت نگرفت. Triads Mafia منطقه 16 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 45 را از Grove Street Family فتح کرد. Triads Mafia از منطقه 16 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. ساعت 20:00 Grove Street Family منطقه 1 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 46 از Triads Mafia فتح کرد. Grove Street Family از منطقه 37 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 47 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. ساعت 21:00 Grove Street Family منطقه 33 از Triads Mafia فتح کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 2 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Grove Street Family از منطقه 27 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 1 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. 2020-01-16 ساعت 15:00 Varios Los Aztecas Family منطقه 16 را از Triads Mafia فتح کرد. Grove Street Family منطقه 37 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 45 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. Grove Street Family از منطقه 42 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. ساعت 16:00 Grove Street Family منطقه 38 را از Triads Mafia فتح کرد. Varios Los Aztecas Family از منطقه 1 در مقابل حملۀ Los Santos Vagos Family دفاع کرد. Grove Street Family از منطقه 28 در مقابل حملۀ Triads Mafia دفاع کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 1 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. ساعت 17:00 Varios Los Aztecas Family از منطقه 23 در مقابل حملۀ Grove Street Family دفاع کرد. Triads Mafia منطقه 42 را از Los Santos Vagos Family فتح کرد. Varios Los Aztecas Family منطقه 36 را از Grove Street Family فتح کرد. اقلیت Los Santos Vagos Family حمله ایی به Triads Mafia نکرد و تسلیم شد. نکته: منطقه های 37, 42, 1 از اقلیت Los Santos Vagos Family به Grove Street Family به علت حضور افراد Suspend در وار پس داده شد. و همچنین منطقه های 16, 46, 47, 45 و 33, 27, 38, 28 از اقلیت Triads Mafia به Varios Los Aztecas Family و Grove Street Family به علت نداشتن فیلم از وار پس داده شد.
 13. AIireza

  SpooK به مدت 2 ماه (2019/12/29 تا 2020/02/29) از ورود به دسته متوسط محروم میباشد. دلیل مسدودیت: نداشتن فیلم از وار این افراد به مدت 2 ماه (2020/01/01 تا 2020/03/01) از ورود به دسته متوسط محروم میباشد. دلیل مسدودیت: Suspend VictoR به مدت 2 ماه (2020/01/09 تا 2020/03/09) از ورود به دسته متوسط محروم میباشد. دلیل مسدودیت: استفاده از تقلب MehdiGtb به مدت 2 ماه (2020/01/17 تا 2020/03/17) از ورود به دسته متوسط محروم میباشد. دلیل مسدودیت: Suspend saman) به مدت 2 ماه (2020/01/19 تا 2020/03/19) از ورود به دسته متوسط محروم میباشد. دلیل مسدودیت: نداشتن فیلم از وار
 14. AIireza

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی شوخ مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+
 15. AIireza

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی و بی نظیر